Visiria

logo Visiria webformaatL2S en Toch nog leren lezen op de informatiemarkt

Bij uitgeverij Visiria staan er dit jaar twee zaken centraal. Allereerst is er de laagdrempelige spraaksoftware L2S. Het programma is bedoeld voor al die leerlingen die grote moeite hebben met het technisch lezen. Doordat alles nu wordt voorgelezen valt er een last weg voor de leerling. Er kan nu aandacht zijn voor de inhoud van de tekst. Behalve bij het lezen ondersteunt L2S ook bij het schrijven. Zorgleerlingen die met L2S aan de slag gaan zullen op het gebied van zelfstandigheid en zelfredzaamheid grote sprongen vooruit kunnen maken. L2S is geschikt voor alle vormen van onderwijs. In het voortgezet onderwijs zullen ook teksten in het Frans, Duits, Engels en Spaans via L2S kunnen worden voorgelezen. Veel boeken van onderwijsmethodes zijn via Dedicon al ingescand voor L2S.

Daarnaast tonen we ook de methode "Toch nog leren lezen". Deze bewezen effectieve methode is bedoeld voor personen die nagenoeg volledig stagneren in het aanvankelijk lezen en spellen (groep 3 en groep 4). TNL heeft 13 leesdelen. De eerste zes bestaan uit teksten met woorden van maar twee klanken. Dat is gedaan om drie redenen.

Ten eerste kan de leerling deze teksten vrij gemakkelijk niet-spellend leren lezen. Eventueel houdt hij de eerste klank iets langer aan, maar hij herhaalt het woord niet. Zo leert hij het spellend lezen af. Ten tweede zijn deze woorden erg verwisselbaar. Doordat er voorzichtig in kleine stapjes wordt opgebouwd, leert de leerling op elke letter in elke positie te letten. Zo leert hij het radend lezen af.

Ten derde zijn woorden van twee klanken, zoals een en aan, vaak onderdeel van langere woorden. Als het lezen van een en aan geautomatiseerd is, helpt dat bij het leren lezen van eenden en gedaan. Zo fundeert TNL het lezen van langere woorden.

Dit zijn andere uitgangspunten dan die van de gebruikelijke methoden. Daarin staat de ‘leeshandeling’ meestal centraal.