Gedragpunt

Wij maken van gedrag (g)een punt!

Is gedrag van een leerling, leraar, groep of team een punt? De adviseurs, trainers en begeleiders van Gedragpunt scholing en advies helpen snel, flexibel en praktijkgericht.

Wij bieden het antwoord op alle ondersteuningsvragen die gaan over gedrag. Onze aanpak sluit aan bij de dagelijkse praktijk van het onderwijs: na ons advies, onze begeleiding of training kun je morgen meteen aan de slag met nieuwe kennis, inzichten, vaardigheden of een meer passende houding.

Onze gouden tip: investeer vooral preventief in een ijzersterk pedagogisch klimaat. Ook daarbij ondersteunen wij graag, in kinderopvangorganisaties, peuterspeelzalen, regulier onderwijs of speciaal onderwijs.

Gedragpunt scholing en advies, onderdeel van Aloysius Stichting, wil de kennis bij onderwijsprofessionals en ouders over het omgaan met gedrag vergroten, zodat gedragsproblemen voorkomen kunnen worden.

Preventief werken is ons uitgangspunt. Door te investeren in een stevig pedagogisch klimaat en voldoende deskundigheid zijn gedragsproblemen veelal te voorkomen. Zijn er toch signalen dat curatieve ondersteuning nodig is, dan bieden wij ook een passend begeleidings- en trainingsaanbod voor leerling, leerkracht en team. Concrete oplossingen, direct toepasbaar in de praktijk. 

Onze aanpak is gebaseerd op recente wetenschappelijke inzichten.

Nieuwsgierig? Neem dan vrijblijvend contact op via: scholing.gedragpunt@aloysiusstichting.nl of neem een kijkje op onze website: www.gedragpunt.nl