Feniks Talent

Logo FeniksAls voorziening voor dagbesteding en Onderwijs Zorg Arrangementen biedt Feniks opvang voor meer- en hoogbegaafde jongeren die regionaal niet geholpen kunnen worden of uitvallen in regionale preventieve programma’s.

Feniks is een advies- en ondersteuningsorganisatie die diagnosticeert, adviseert en ondersteunt. Daarnaast zijn op locatie OnderwijsZorg Arrangementen mogelijk waarbij gericht wordt op het behalen van een HAVO of VWO diploma en wordt er dagbesteding aangeboden voor die jongeren waarbij onderwijs tijdelijk niet mogelijk is. De focus is hierbij gericht op het creëren en bieden van het ontwikkelperspectief.

Het expertisecentrum biedt diverse programma’s waaronder:

 • Diagnostiek en advies
  • Een team van psychologen en pedagogen die kinderen en jongeren uit de doelgroep onderzoekt en adviseert ten aanzien van passend onderwijs, zorg en begeleiding.
  • Ook wordt er onderzoek en advies gegeven aan scholen of zorginstellingen of voorzieningen daar aansluiten op de behoeften van hoog- en meerbegaafde leerlingen.
  • Ambulante begeleiding op het gebied van hoogbegaafdheid.

 

 • Activerings- en ondersteuningsprogramma’s
  • Top programma voor excellente leerlingen en een Rebound voorziening waar jongeren zichzelf kunnen hervinden, vaardigheden leren, vrienden maken en op de rit worden gezet voor een herstart in school.

 

 • Dagbesteding (jeugdzorg / WMO)
  • Dagbesteding voor jongeren waarvoor leren (tijdelijk) niet mogelijk is. Gericht op herstel, zelfzorg, welbevinden en terugkeer naar een vorm van onderwijs of (vrijwilligers)werk.

 

 • Onderwijs Zorg Arrangementen voor hoog- en meerbegaafdheid
  • Middels het IVIO programma bereiden jongeren zich voor op het afsluiten van schoolvakken en het behalen van een diploma.