Uitgeverij Betelgeuze

BetelgeuzeUitgeverij Betelgeuze is een educatieve uitgeverij, met de missie onderwijs en kennisverspreiding. Wij zijn gespecialiseerd in lesmateriaal voor leer- en gedragsproblemen, leerachterstanden en het volwassenen onderwijs. Het fonds Onderwijs bevat de uitgaven voor het Voortgezet Onderwijs, het Basisonderwijs in al zijn verschillende vormen.

Voor het Voortgezet Onderwijs voeren wij de titels Hulp bij Leerproblemen Nederlands Lezen en Spelling, Engels Lezen en Spelling, Duits Lezen en Spelling en Rekenen en Wiskunde. Van gerenommeerde auteurs als Prof. Dr. Hans van Luit, Dr. Marcel van Veen, Helene Bakker en Tineke Fennis. Voor de overgang van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs geven we de taalserie Opstapboeken uit. Opstapboek Engels, Frans en Duits zijn allen rijk geïllustreerd en voor de oefeningen zijn zowel spellen als een audio-cd bijgevoegd. Allen geschreven door Ans van Berkel en Rinie Hoeks.

Voor het Basisonderwijs hebben wij de onvolprezen serie boeken van Harry Janssens geschreven voor de leraar en de Intern begeleider. Bekende titels zoals Klein Rekenonderzoek, Het A3 boek voor het Basisonderwijs, Screeningsalmanak, BOSOS Kleuterzorg- en Leervoorwaarden, Gedrag- en werkhoudingsproblemen. Deze serie zet de leraar en intern begeleider met de leerling en de ouders centraal. Welke problemen doen zich voor met de leerling en de groep en hoe kan de leraar daar op de juiste wijze mee omgaan. Harry Janssens geeft in zijn boeken een volledig inzicht in de processen die spelen in het basisonderwijs