KIES; kinderen in echtscheiding situatie

expertisecentrumDe belangrijkste risico's op problemen voor kinderen en jongeren voor, tijdens en na een ouderlijke scheiding, zijn in volgorde van belangrijkheid:

 • huiselijk geweld en kindermishandeling;
 • ernstige en langdurige ouderlijke ruzies en daardoor loyaliteitsconflicten en ouderafwijzing
 • een zwakke relatie met de inwonende ouder;
 • een instabiele inwonende ouder en daardoor parentificatie;
 • het aantal bijkomende veranderingen zoals verhuizing, schoolverandering en nieuwe partners van de ouder(s);
 • financiële achteruitgang en financiële problemen;
 • een zwakke relatie met de uitwonende ouder;
 • een zwakke relatie met de stiefouder(s).

 

Elk jaar komen er 70.000 nieuwe thuiswonende scheidingskinderen bij. In totaal zijn er in Nederland al meer dan 1 miljoen. Zo'n 20 % heeft te maken met min of meer ernstige problemen, 10 % met zeer ernstige problemen. Allemaal reageren ze op de scheiding en allemaal hebben zij een hele tijd nodig om hun plek weer opnieuw te vinden.

Een groot gedeelte van deze kinderen zijn leerlingen op het voortgezet onderwijs. Welke problemen laten zij zien?:

 • externaliserende problemen, zoals agressief gedrag, vandalisme en delinquent gedrag, en meer drinken, roken,blowen;
 • internaliserende problemen, zoals depressieve gevoelens, gevoelens van angst en een laag zelfbeeld;
 • problemen in vriendschapsrelaties;
 • een zwakke relatie met de ouders, vooral met de vader;
 • problemen op school, zoals lage cijfers, concentratieproblemen en spanningen in het contact met andere leerlingen.

 

Wat kan je daarin doen, als school? Moet je daarin iets doen? Hoe dan ook; de school wordt geconfronteerd met de problemen.

Door deze kinderen een plek te bieden, binnen de veiligheid van school, voor begeleiding, uitgevoerd door expertise van buitenaf, kunnen een hele hoop problemen worden voorkomen.

Eén van de belangen van scheidingskinderen is, bepleit Ed Spruijt, dat er laagdrempelige groepsprogramma's worden bevorderd, die ook toegankelijk zijn voor gezinnen met lage inkomens, die in elke plaats in Nederland beschikbaar zijn.

KIES is zo'n programma, met 4 tot 8 groepsbijeenkomsten, begeleid door 2 KIES-Coaches. KIES wordt gesubsidieerd door gemeenten.

Voor meer informatie www.kiesvoorhetkind.nl