Epilepsie en de invloed ervan op leren en gedrag

LWOEIn Nederland hebben ruim 100.000 mensen epilepsie waarvan ongeveer 50.000 kinderen en jongeren in de schoolgaande leeftijd. De epileptische aanvallen van leerlingen vallen niet altijd op in de klas. Een aanval kan zeer subtiel en moeilijk waarneembaar zijn of het gedrag wordt niet herkend. Bepaalde aanvallen komen alleen ’s nachts voor. De impact van epilepsie en/of medicatie kan groot zijn op het schoolse functioneren. Voor de leerkracht/docent is het belangrijk om te weten welke gevolgen epilepsie kan hebben op het leerproces van de leerling en de sociaal-emotionele ontwikkeling.

Onderwijskundig begeleiders van het Landelijk Werkverband Onderwijs en Epilepsie (LWOE) beschikken over de kennis, ervaring en het medische netwerk om docenten en hun leerlingen met epilepsie zo optimaal mogelijk te begeleiden.