ARCHIEF

Logo Deviant studiemeter 2015 webformaatMet hart voor en kennis van het onderwijs leveren wij graag een bijdrage aan beter en passender onderwijs. Wij ontwikkelen toegankelijk en afwisselend lesmateriaal voor verschillende doelgroepen op verschillende niveaus. Bij ons vind je een compleet aanbod van lesmateriaal voor mbo, vo, PrO en vso.

SchoolquestElke leerling kan soms wel wat hulp gebruiken. Voor velen is het echter moeilijk om de stap te zetten en om hulp te vragen. Bijvoorbeeld uit schaamte of omdat hij denkt dat niemand hem begrijpt. SchoolQuest biedt uitkomst met de module Online Hulpverlening. Zowel preventief, in de vorm van informatie, adviezen en links over meer dan 60 onderwerpen, als actief, middels anoniem contact met de eigen professionele hulpverlener van de school.

Tijdens de Dag van de Zorgcoordinator kunt u Online Hulpverlening van SchoolQuest zelf testen!

woordhelderMet onze dyslexiesoftware ClaroRead en TextAid bieden we een oplossing voor zowel kinderen als volwassenen met dyslexie bij het lezen, maken en bestuderen van teksten. De keuze om ICT in te zetten bij leerlingen met dyslexie is niet altijd gemakkelijk en staat of valt bij een goed beleid op school. Wij begeleiden scholen in dit traject om zo tot goede keuzes te komen zodat de leerling optimaal profiteert.

Naast onze dyslexiesoftware hebben we ook de methode van de Zuid-Vallei met online oefenmateriaal en de Taal in Blokjes reader.

Wij hopen u te mogen verwelkomen bij onze stand.

LWOEIn Nederland hebben ruim 100.000 mensen epilepsie waarvan ongeveer 50.000 kinderen en jongeren in de schoolgaande leeftijd. De epileptische aanvallen van leerlingen vallen niet altijd op in de klas. Een aanval kan zeer subtiel en moeilijk waarneembaar zijn of het gedrag wordt niet herkend. Bepaalde aanvallen komen alleen ’s nachts voor. De impact van epilepsie en/of medicatie kan groot zijn op het schoolse functioneren. Voor de leerkracht/docent is het belangrijk om te weten welke gevolgen epilepsie kan hebben op het leerproces van de leerling en de sociaal-emotionele ontwikkeling.

Onderwijskundig begeleiders van het Landelijk Werkverband Onderwijs en Epilepsie (LWOE) beschikken over de kennis, ervaring en het medische netwerk om docenten en hun leerlingen met epilepsie zo optimaal mogelijk te begeleiden.

buro puur webDoor op bijzondere manier voorlichtingslessen te verzorgen durven leerlingen problemen aan te geven die vaak al te lang verborgen zitten. Pijn, angst, verdriet, boosheid veroorzaakt door het verliezen van een dierbare, ziekte in het gezin, pesten, niet denken te voldoen aan verwachten, etc. Soms geven leerlingen het direct in de klas aan. Soms na de les. Soms via het evaluatieformulier.

Onze rapportage en samenwerking met zorgteams en jeugdhulpverleners dragen bij aan het zichtbaar maken én hulp aanbieden van leerlingen in nood. Leerlingen met problemen leren dat ze niet de enige zijn en worden gestimuleerd hulp te vragen.  Buro PUUR biedt deskundigheidsbevordering voor (school)professionals. Kijk voor onze open trainingsdagen op onze site.

NIEUW ! Naast de handleiding voor professionals en de gratis handleiding voor ouders hebben we nu ook een handig boekje voor broers en zussen gemaakt. Bezoek onze stand en bekijk zelf onze nieuwe uitgave.

CEDDe CED-Groep traint professionals en adviseert beslissers in onderwijs en kinderopvang. En ontwikkelt innovatieve producten. Dat is wat we doen. Maar niet wat we zijn. Bij de CED-Groep zijn we van alle onderwijsmarkten thuis. We zijn innovatief en hebben een passie voor kansen voor kinderen. Maar voor alles zijn we trots op resultaat.  Als het een professional lukt om kinderen het beste uit zichzelf te laten halen, hebben wij iets bereikt.

CED-Groep bereikt

www.cedgroep.nl

CED-Groep
Postbus 8639
3009 AP Rotterdam
Bezoekadres: Dwerggras 30
Tel: +31 10 4071 599       

expertisecentrumDe belangrijkste risico's op problemen voor kinderen en jongeren voor, tijdens en na een ouderlijke scheiding, zijn in volgorde van belangrijkheid:

 • huiselijk geweld en kindermishandeling;
 • ernstige en langdurige ouderlijke ruzies en daardoor loyaliteitsconflicten en ouderafwijzing
 • een zwakke relatie met de inwonende ouder;
 • een instabiele inwonende ouder en daardoor parentificatie;
 • het aantal bijkomende veranderingen zoals verhuizing, schoolverandering en nieuwe partners van de ouder(s);
 • financiële achteruitgang en financiële problemen;
 • een zwakke relatie met de uitwonende ouder;
 • een zwakke relatie met de stiefouder(s).

 

Elk jaar komen er 70.000 nieuwe thuiswonende scheidingskinderen bij. In totaal zijn er in Nederland al meer dan 1 miljoen. Zo'n 20 % heeft te maken met min of meer ernstige problemen, 10 % met zeer ernstige problemen. Allemaal reageren ze op de scheiding en allemaal hebben zij een hele tijd nodig om hun plek weer opnieuw te vinden.

Een groot gedeelte van deze kinderen zijn leerlingen op het voortgezet onderwijs. Welke problemen laten zij zien?:

 • externaliserende problemen, zoals agressief gedrag, vandalisme en delinquent gedrag, en meer drinken, roken,blowen;
 • internaliserende problemen, zoals depressieve gevoelens, gevoelens van angst en een laag zelfbeeld;
 • problemen in vriendschapsrelaties;
 • een zwakke relatie met de ouders, vooral met de vader;
 • problemen op school, zoals lage cijfers, concentratieproblemen en spanningen in het contact met andere leerlingen.

 

Wat kan je daarin doen, als school? Moet je daarin iets doen? Hoe dan ook; de school wordt geconfronteerd met de problemen.

Door deze kinderen een plek te bieden, binnen de veiligheid van school, voor begeleiding, uitgevoerd door expertise van buitenaf, kunnen een hele hoop problemen worden voorkomen.

Eén van de belangen van scheidingskinderen is, bepleit Ed Spruijt, dat er laagdrempelige groepsprogramma's worden bevorderd, die ook toegankelijk zijn voor gezinnen met lage inkomens, die in elke plaats in Nederland beschikbaar zijn.

KIES is zo'n programma, met 4 tot 8 groepsbijeenkomsten, begeleid door 2 KIES-Coaches. KIES wordt gesubsidieerd door gemeenten.

Voor meer informatie www.kiesvoorhetkind.nl

Sardes logo Sub webformaatAdvies- en onderzoeksbureau Sardes is werkzaam in de educatieve sector en stelt zich ten doel de ontwikkelingskansen van kinderen en jongeren te vergroten. Wij voelen ons betrokken bij maatschappelijke vraagstukken over onderwijs, opvang en opvoeding.

Sardes wil wetenschap, beleid en praktijk bij elkaar brengen en samen met opdrachtgevers komen tot adequate oplossingen en effectieve werkwijzen. Als netwerkorganisatie werken wij samen met organisaties met aanvullende dienstverlening. Sardes begeleidt innovatieprocessen en coördineert landelijke educatieve vernieuwingsprogramma's. Binnen het werkveld van onderwijs en jeugd spelen de komende jaren ingrijpende veranderingen. Daarin wil Sardes een professionele speler zijn, die een rol speelt in vernieuwende ontwikkelingen op het gebied van educatie, jongeren en kinderen.

BetelgeuzeUitgeverij Betelgeuze is een educatieve uitgeverij, met de missie onderwijs en kennisverspreiding. Wij zijn gespecialiseerd in lesmateriaal voor leer- en gedragsproblemen, leerachterstanden en het volwassenen onderwijs. Het fonds Onderwijs bevat de uitgaven voor het Voortgezet Onderwijs, het Basisonderwijs in al zijn verschillende vormen.

Voor het Voortgezet Onderwijs voeren wij de titels Hulp bij Leerproblemen Nederlands Lezen en Spelling, Engels Lezen en Spelling, Duits Lezen en Spelling en Rekenen en Wiskunde. Van gerenommeerde auteurs als Prof. Dr. Hans van Luit, Dr. Marcel van Veen, Helene Bakker en Tineke Fennis. Voor de overgang van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs geven we de taalserie Opstapboeken uit. Opstapboek Engels, Frans en Duits zijn allen rijk geïllustreerd en voor de oefeningen zijn zowel spellen als een audio-cd bijgevoegd. Allen geschreven door Ans van Berkel en Rinie Hoeks.

Voor het Basisonderwijs hebben wij de onvolprezen serie boeken van Harry Janssens geschreven voor de leraar en de Intern begeleider. Bekende titels zoals Klein Rekenonderzoek, Het A3 boek voor het Basisonderwijs, Screeningsalmanak, BOSOS Kleuterzorg- en Leervoorwaarden, Gedrag- en werkhoudingsproblemen. Deze serie zet de leraar en intern begeleider met de leerling en de ouders centraal. Welke problemen doen zich voor met de leerling en de groep en hoe kan de leraar daar op de juiste wijze mee omgaan. Harry Janssens geeft in zijn boeken een volledig inzicht in de processen die spelen in het basisonderwijs

Logo FeniksAls voorziening voor dagbesteding en Onderwijs Zorg Arrangementen biedt Feniks opvang voor meer- en hoogbegaafde jongeren die regionaal niet geholpen kunnen worden of uitvallen in regionale preventieve programma’s.

Feniks is een advies- en ondersteuningsorganisatie die diagnosticeert, adviseert en ondersteunt. Daarnaast zijn op locatie OnderwijsZorg Arrangementen mogelijk waarbij gericht wordt op het behalen van een HAVO of VWO diploma en wordt er dagbesteding aangeboden voor die jongeren waarbij onderwijs tijdelijk niet mogelijk is. De focus is hierbij gericht op het creëren en bieden van het ontwikkelperspectief.

Het expertisecentrum biedt diverse programma’s waaronder:

 • Diagnostiek en advies
  • Een team van psychologen en pedagogen die kinderen en jongeren uit de doelgroep onderzoekt en adviseert ten aanzien van passend onderwijs, zorg en begeleiding.
  • Ook wordt er onderzoek en advies gegeven aan scholen of zorginstellingen of voorzieningen daar aansluiten op de behoeften van hoog- en meerbegaafde leerlingen.
  • Ambulante begeleiding op het gebied van hoogbegaafdheid.

 

 • Activerings- en ondersteuningsprogramma’s
  • Top programma voor excellente leerlingen en een Rebound voorziening waar jongeren zichzelf kunnen hervinden, vaardigheden leren, vrienden maken en op de rit worden gezet voor een herstart in school.

 

 • Dagbesteding (jeugdzorg / WMO)
  • Dagbesteding voor jongeren waarvoor leren (tijdelijk) niet mogelijk is. Gericht op herstel, zelfzorg, welbevinden en terugkeer naar een vorm van onderwijs of (vrijwilligers)werk.

 

 • Onderwijs Zorg Arrangementen voor hoog- en meerbegaafdheid
  • Middels het IVIO programma bereiden jongeren zich voor op het afsluiten van schoolvakken en het behalen van een diploma.

Logo studyBuddy 03 300x116Study Buddy is in de afgelopen jaren uitgegroeid tot een volwaardige ontwikkelaar en producent van educatieve hulpmaterialen in Nederland en België. Wij als Study Buddy hebben het doel om constant nieuwe en innovatieve materialen te ontwikkelen op het gebied van concentratie, motoriek, werkhouding en planning.

Het bekendste voorbeeld hiervan is ons Study Buddy-concentratiescherm. Dit houten en zeer leerling vriendelijke concentratiescherm is de afgelopen vijf jaar een begrip geworden binnen het Nederlandse en Vlaamse onderwijs. De ‘Study Buddy’ zoals deze bekend staat in het onderwijs, stelt leerlingen in staat om op hun eigen werkplek, zich zelfstandig beter te concentreren. Visuele en deels auditieve prikkels worden weggenomen waardoor leerlingen in een prikkelarme omgeving kunnen werken.

logo Senso care 300x169Op dit moment worden de ‘Study Buddy’ en onze andere materialen ingezet binnen de volgende type onderwijs:

 • Regulier basisonderwijs
 • Voortgezet onderwijs
 • Speciaal basisonderwijs
 • Speciaal voortgezet onderwijs
 • Middelbaar beroepsonderwijs


Daarnaast worden onze producten en materialen naast Nederland en België ook verkocht in Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland, Denemarken en Groot-Brittannië.

Onze focus ligt altijd op een directe relatie met alle scholen. Door minder schakels te gebruiken kunnen we een snelle en persoonlijke service bieden, en educatieve hulpmaterialen voor een scherpe en betaalbare prijs.

Voor meer informatie kunt u onze website www.study-buddy.eu bezoeken.

10logo NJIHet Nederlands Jeugdinstituut is de kennisnetwerkorganisatie voor jeugd- en opvoedingsvraagstukken. Het ontwikkelt, beheert en implementeert kennis waarmee de kwaliteit van de jeugd- en opvoedingssector verbeterd kan worden. Het Nederlands Jeugdinstituut is een non-profit instelling met een publiek profiel. Dat wil zeggen dat het gericht is op het publiek maken en delen van kennis met de sector vanuit een maatschappelijk belang. Daarnaast draagt het bij aan het maatschappelijk debat over jeugd- en opvoedingsvraagstukken. Het Nederlands Jeugdinstituut brengt jaarlijks talloze publicaties en adviezen uit die op de website te vinden zijn.

Het kennisdomein van het Nederlands Jeugdinstituut heeft betrekking op:

 • de normale ontwikkeling en opvoeding van kinderen en jongeren
 • opvoedings- en opgroeiproblemen
 • effectieve werkwijzen, programma's en instrumenten
 • professionaliseringsvraagstukken

en stelselvraagstukken

Wij maken van gedrag (g)een punt!

Is gedrag van een leerling, leraar, groep of team een punt? De adviseurs, trainers en begeleiders van Gedragpunt scholing en advies helpen snel, flexibel en praktijkgericht.

Wij bieden het antwoord op alle ondersteuningsvragen die gaan over gedrag. Onze aanpak sluit aan bij de dagelijkse praktijk van het onderwijs: na ons advies, onze begeleiding of training kun je morgen meteen aan de slag met nieuwe kennis, inzichten, vaardigheden of een meer passende houding.

Onze gouden tip: investeer vooral preventief in een ijzersterk pedagogisch klimaat. Ook daarbij ondersteunen wij graag, in kinderopvangorganisaties, peuterspeelzalen, regulier onderwijs of speciaal onderwijs.

Gedragpunt scholing en advies, onderdeel van Aloysius Stichting, wil de kennis bij onderwijsprofessionals en ouders over het omgaan met gedrag vergroten, zodat gedragsproblemen voorkomen kunnen worden.

Preventief werken is ons uitgangspunt. Door te investeren in een stevig pedagogisch klimaat en voldoende deskundigheid zijn gedragsproblemen veelal te voorkomen. Zijn er toch signalen dat curatieve ondersteuning nodig is, dan bieden wij ook een passend begeleidings- en trainingsaanbod voor leerling, leerkracht en team. Concrete oplossingen, direct toepasbaar in de praktijk. 

Onze aanpak is gebaseerd op recente wetenschappelijke inzichten.

Nieuwsgierig? Neem dan vrijblijvend contact op via: scholing.gedragpunt@aloysiusstichting.nl of neem een kijkje op onze website: www.gedragpunt.nl