Lees in dit artikel wat de laatste stand van zaken is rondom Curriculum.nu. Het belang van LOB binnen de herziening wordt erkend en onderschreven, zo schrijft Sandra Mors, projectleider binnen de NVS-NVL.

Lees meer...

Simone Slagboom was namens de NVS-NVL betrokken bij voorbereidin op de tweede Monitor LOB. In dit artikel roept ze iedereen op om hem vanaf 10 februari in te vullen op de website van het Expertisepunt LOB.

Lees meer...

Op 21 januari 2020 presenteerden vertegenwoordigers van leerlingen, studenten, docenten, onderwijsondersteuners, schoolleiders, onderwijsbesturen en kinderopvangorganisaties het discussiestuk ‘Toekomst van ons onderwijs’. Met het stuk willen de organisaties een brede dialoog starten over aanpassingen en vernieuwingen die nodig zijn om de uitdagingen in het onderwijs op de lange termijn het hoofd te bieden.

Lees meer...

De Tweede Kamer heeft in juni 2020 de Evaluatie Passend Onderwijs gepland. In voorbereiding daarop wordt er volop met het veld geëvalueerd. Leden van de NVS-NVL worden gevraagd om mee te denken en te praten, aan tafel met OCW. Lees hier hoe je je aanmeldt.

Lees meer...

Dagelijks verbaast onze columnist Sabrina Blom zich over de verhalen van haar studenten. Soms doen ze haar mond openslaan van verbazing en soms laten ze de rillingen over haar lijf lopen. In haar eerste column van 2020 staat ze stil bij zulke verhalen: 'Een student vertelde dat ze een crush had op haar gymleraar. Als hij gymoefeningen voordeed, werden al zijn spieren en aderen zichtbaar.'​

Lees meer...

Onze beleidsmedewerker Sandra Mors reageert op de beleidsreactie die minister Van Engelshoven op 20 december naar de Tweede Kamer stuurde, naar aanleiding van een onderzoek naar de kenmerken en motieven van mbo-studenten in economisch-administratieve opleidingen. Mors: 'Goede invulling van LOB draagt niet alleen bij aan persoonsontwikkeling van jongeren, maar ook aan het verminderen van kansenongelijkheid en aan onnodig schooluitval en switchen van opleiding.'

Lees meer...

Van vmbo-tl/-gl naar de havo en van de havo naar het vwo

Tot 28 december kan er nog gereageerd worden op het besluit ‘gelijke kans op doorstroom’ via een internetconsultatie van de overheid. In dit artikel een eerste reactie van de NVS-NVL en de VvSL. Een formele reactie volgt.

Lees meer...