De Dag van de Zorgcoördinator is een begrip sinds 2011. De laatste jaren krijgen we terug dat niet alle bezoekers of geïnteresseerden zich door de naam van ons congres aangesproken voelen. Dat heeft ons aan het denken gezet. Is er nog wel behoefte aan een congres alleen voor zorgcoördinatoren? Sluiten we met de congresnaam geen mensen uit met een soortgelijke functie of andere belangrijke rol binnen passend onderwijs, voor wie het programma wel degelijk interessant en nuttig kan zijn?

Lees meer...

Hebben we voldoende zicht op alle zorgen van de leerlingen? Maken we ze voldoende bespreekbaar, ook als het onmogelijk is om die zorgen goed in beeld te krijgen? Onze columnist Sabrina Blom - de leukste SLB'er van Nederland - gaat in op geldzorgen en depressieve gedachten onder mbo-studenten.

Lees meer...

Sinds januari 2019 is de verbeterde Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling van kracht. Ook in het onderwijs. Dat betekent dat elke school de wettelijke plicht heeft om een meldcode te hebben en de medewerkers in staat te stellen om daarmee te werken. Maar hoe gaat dat in zijn werking? Om je te informeren, inspireren en om je inzichten te geven vanuit de praktijk, hebben we in samenwerking met Augeo Foundation het magazine Veilig gemaakt!

Lees meer...

Zorgcoördinatoren zijn vaak echte helpers

Brigitte Donkers werkt sinds 2,5 jaar met veel plezier en voldoening als zorgcoördinator van het vmbo op het Baanderherencollege in Boxtel (bij Den Bosch). Ze won afgelopen jaar deelname aan de training 'Sta voor je keuze als begeleider' op de Dag van de Zorgcoördinator. We zetten haar graag nog even in de spotlight: hoe heeft Donkers de training ervaren?

Lees meer...

Sinds januari 2019 is de verbeterde Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling van kracht. De Meldcode geldt ook voor het onderwijs. Elke school heeft de wettelijke plicht om een meldcode te hebben en de medewerkers in staat te stellen ermee te werken. De implementatie van de verbeterde Meldcode is een belangrijk onderdeel van het actieprogramma van het kabinet: ‘Geweld hoort nergens thuis’.

Lees meer...

Op 14 maart jongstleden vond de eerste bijeenkomst plaats van de LOB-tafel. Aan deze tafel zijn alle belangrijkste landelijke LOB-stakeholders aangeschoven, om LOB gezamenlijk naar een hoger plan te tillen.

Lees meer...