Een op vijf scholieren woont samen met een langdurig ziek gezinslid en heeft een verhoogde kans op psychosomatische klachten. Middelbare scholieren met een zorgsituatie thuis scoren minder goed op levenstevredenheid, ervaren gezondheid, psychosomatische klachten en schooldruk. 

Lees meer...

Maar liefst 450 mensen die zich binnen en buiten de school bezighouden met LOB in het voortgezet onderwijs en mbo, kwamen op 13 februari naar Theater Gooiland in Hilversum voor het LOB Congres 2020. Het thema van deze editie was: 'wie wil jij zijn in de wereld van morgen?' Volgens Keynotespeaker Jan Bransen moeten we vooral niet teveel vooruitkijken en is het een kwestie van 'zijn wie je wordt'. 

Lees meer...

Lees in dit artikel wat de laatste stand van zaken is rondom Curriculum.nu. Het belang van LOB binnen de herziening wordt erkend en onderschreven, zo schrijft Sandra Mors, projectleider binnen de NVS-NVL.

Lees meer...

Simone Slagboom was namens de NVS-NVL betrokken bij voorbereidin op de tweede Monitor LOB. In dit artikel roept ze iedereen op om hem vanaf 10 februari in te vullen op de website van het Expertisepunt LOB.

Lees meer...

Op 21 januari 2020 presenteerden vertegenwoordigers van leerlingen, studenten, docenten, onderwijsondersteuners, schoolleiders, onderwijsbesturen en kinderopvangorganisaties het discussiestuk ‘Toekomst van ons onderwijs’. Met het stuk willen de organisaties een brede dialoog starten over aanpassingen en vernieuwingen die nodig zijn om de uitdagingen in het onderwijs op de lange termijn het hoofd te bieden.

Lees meer...

De Tweede Kamer heeft in juni 2020 de Evaluatie Passend Onderwijs gepland. In voorbereiding daarop wordt er volop met het veld geëvalueerd. Leden van de NVS-NVL worden gevraagd om mee te denken en te praten, aan tafel met OCW. Lees hier hoe je je aanmeldt.

Lees meer...