Strike boards 041001De afgelopen tijd zijn er op verschillende plekken in Nederland stakingen geweest van mbo personeel. Na Groningen, Arnhem en Roermond, was gisteren Rotterdam aan de beurt. Tot zover geven de werkgevers nog geen krimp en zijn er geen initiatieven voor vervolg cao-overleg. Waarop zijn de onderhandelingen stuk gelopen?

Lees meer...

multitaskenGezien Passend Onderwijs en wat er mogelijk op ons af gaat komen, zijn ook wij op school gestart met een PBS (Positive Behaviour Support) scholing. We staan pas aan het begin van een 3-jarig traject, waardoor de focus nu vooral op onszelf ligt en dat levert interessante discussies op.

Lees meer...

banner-Startstuderen 2 208x208.ashxOp dinsdag 11 maart werd door minister Bussemaker de website www.startstuderen.nl 
gelanceerd. Het is een dusdanig bijzondere site dat een beetje tamtam wel op zijn plaats is.

Het unieke van deze site is in de eerste plaats gelegen in het feit dat vijf scholieren- en studentenorganisaties sterk betrokken waren bij het opzetten en ontwikkelen ervan. De vragen vanuit deze groep vormden de basis van de site. In een later stadium hebben de VvSL en ondergetekende namens de NVS-NVL input kunnen leveren, doordat we er met decanenogen naar hebben gekeken. 

Lees meer...

stufiOp 23 januari j.l. heeft overleg plaatsgevonden tussen de Commissie Studiefinanciering van NVS-NVL en vertegenwoordigers van DUO. Uit deze vergadering zijn een aantal aandachtspunten naar voren gekomen die interessant zijn voor decanen.

Lees meer...

leerling meisje 2In de regio Achterhoek werken de mbo-scholen en de vmbo-scholen al jaren nauw samen om de doorstroom van leerlingen zo soepel mogelijk te laten verlopen. LOB is altijd al een vanzelfsprekend onderdeel, maar nu werken de scholen aan een ambitieus doel waar alle partijen direct profijt van zullen hebben: de intakeloze doorstroom. Als het vmbo LOB écht goed op orde heeft, wat betekent dat dan voor het intakeproces van de leerling in de overstap naar het mbo?

Lees meer...