radicalisering in de klas Je hoort het nieuws over een grote terroristische aanslag. Na je eerste persoonlijke schrik denk je als leraar ook snel aan de vraag: 'Hoe bespreek ik dit in de klas?'. Dit overkwam Marinka Mulder en Erik van de Woestijne, leraren aan het Wellantcollege in Houten na de bomaanslagen in Parijs op 13 november 2015.

Lees meer...

Meisje in klas luisterendEr zijn momenteel interessante ontwikkelingen gaande betreffende het maatwerkdiploma. De gebeurtenissen in vogelvlucht; de plannen van de VO-raad vallen goed in de politiek, want de slogan 'het is niet meer van deze tijd dat je een diploma krijgt op het niveau van het vak waar je het slechtst in bent' kon op weinig weerstand rekenen. De kamer neemt een motie aan om de invoering mogelijk te maken, de onderwijsraad geeft een negatief advies over het plan, de staatssecretaris neemt dit advies over en heeft daardoor nu een probleem in de tweede kamer. Er zal binnenkort verder over worden gesproken.

Lees meer...

congresHet schooljaar is nu weer een stukje gevorderd en voor de decaan die graag conferenties bezoekt is er veel te beleven. Ziet u door de bomen het bos niet meer? Peter Huwae, voorzitter van de sectie havo-vwo, doet u zijn persoonlijke aanbevelingen.

Lees meer...

Euro aranjuez1404Regelmatig zijn er initiatieven om ons pensioengeld alternatief in te zetten. Laatst was er een plan van de overheid om je gespaarde pensioengeld in te zetten voor aflossing van je hypotheek. De Vakcentale voor Professionals (VCP) reageert hierop: ‘De kernvraag is wie hiermee iets zou opschieten? De effecten op de woningmarkt zijn naar verwachting beperkt en het nadeel van minder pensioenopbouw zal zich later wreken. Vanaf 2015 is deze opbouw toch al fors is versoberd. De VCP is van mening dat een aanpak moet worden gekozen voor de problemen op de hypotheekmarkt, die niet leidt tot een verlies aan pensioenrechten. Uiterste terughoudendheid is geboden bij het gebruik van pensioen voor andere doeleinden dan de oudedagsvoorziening. Pensioen is uitgesteld loon voor later om in het inkomen te voorzien na het werkzame leven.’ Inmiddels heeft de overheid het plan ingetrokken.

Lees meer...

Flickr.com cc roel wijnants docent met leerling den haag 1nov2014 webformaatDe wet Passend Onderwijs is een jaar oud. Hoe zijn de ervaringen met Passend Onderwijs in úw school? Wat gaat goed en waar lopen u en uw collega’s tegenaan? En nog belangrijker: hoe legt u deze reis samen met uw collega’s en de leerlingen af? Tijdens de scholenconferentie ‘Passend graag’ op 10 december maakt u samen met andere deelnemers de balans op. Twee thema’s staan centraal: 1) Cultuur & schoolontwikkeling 2) Het levend schoolondersteuningsplan. Laat u door deze thema’s inspireren en ga actief aan de slag in de door uw gekozen workshops.

Lees meer...

Foto ondersteuningsaanbod 2015 kleinOp 1 augustus 2015 is de nieuwe Wet Sociale Veiligheid ingegaan. In deze wet is onder andere opgenomen dat scholen een inspanningsverplichting hebben:

1. om een sociaal veilige schoolomgeving te realiseren
2. verplichte monitoring van de veiligheidsbeleving van leerlingen
3. beleggen van taken bij ene persoon: een vast aanspreekpunt voor leerlingen en ouders en coördinatie van het anti-pestbeleid

De inspectie ziet vanaf 1 augustus 2016 toe op de naleving hiervan en kan in tegenstelling tot vroeger nu ook handhavend optreden.

Lees meer...

IMG 7858 kleinEind januari 2015 heeft onderzoeksbureau Oberon in opdracht van het Steunpunt Passend Onderwijs het onderzoeksrapport ‘Aan de slag!’ opgeleverd. Het rapport betreft een inventarisatie over de wijze waarop het onderwijsveld ondersteund wil worden rond de professionalisering van de docenten m.b.t. de invoering van passend onderwijs. Een van de punten is het stimuleren van het gesprek binnen de school over het passend onderwijs en specifiek het gesprek over de vertaling van het ondersteuningsprofiel (papier) naar de praktijk.

Lees meer...

downloadOnze samenleving verandert voortdurend en uw pensioen verandert mee. Zo zijn de AOW- en ABP-pensioenleeftijd verhoogd, en kent ABP-pensioen vanaf 2015 een lagere pensioenopbouw. Al deze veranderingen vergroten voor iedereen het belang om de juiste keuzes te maken voor het pensioen.

Lees meer...

Olympische ringenBinnen de besturen van de decanensecties vmbo-mbo en havo-vwo is het afgelopen jaar gewerkt aan een aantal cursussen. De onderwerpen waren het jaar ervoor gekozen na een raadpleging met het veld en uit de gesprekken binnen de sectiebesturen werden onderwerpen genoemd als 'LOB en mentoraat', 'LOB en ouderbetrokkenheid' en de veranderingen op het gebied van LOB in het vernieuwde VMBO. De cursussen zijn gemaakt en uitgeprobeerd in een pilot, bijgesteld naar aanleiding van de feedback en ze maken nu deel uit van ons aanbod: http://nvs-nvl.nl/kenniscentrum/cursusaanbod

Lees meer...

logo vensters voHet project ‘werken met doorstroominformatie’ van de VO-Raad biedt op een drietal momenten een trainingsbijeenkomst werken met het managementvenster doorstroom van Vensters VO aan. Met behulp van deze cijfers kunnen scholen zien hoe het hun oud-leerlingen terecht komen en hoe het hen daar vergaat.

Lees meer...

logo voionGroeit of krimpt het aantal leerlingen in Nederland? En bij welke vakken kunnen knelpunten worden verwacht bij het vervullen van vacatures? En hoe zit dat dan in de verschillende regio’s? De arbeidsmarkt voor het voortgezet onderwijs kent namelijk grote regionale verschillen. Op de website van Voion zijn nu een nationale en 14 regionale arbeidsmarktrapportages voor het voortgezet onderwijs beschikbaar.

Lees meer...

leerling. meisje oranje shirtEen 7,2, dat is het cijfer dat de havoleerlingen geven aan het ondersteuningsaanbod ter voorbereiding op de toelatingstoetsen voor de pabo. In schooljaar 2014-2015 namen in totaal meer dan 450 havoleerlingen deel aan het ondersteuningsaanbod voor aardrijkskunde, geschiedenis en/of natuur en techniek. Bijna 200 leerlingen vulden de enquête over het ondersteuningsaanbod in.

Lees meer...