BDL cover nov2015 webformaatDe NVS-NVL streeft naar een hoge kwaliteit van het magazine Bij de Les. Met onze artikelen hopen we uw onderwijsgeest te prikkelen. We proberen voorts om een redactionele balans te vinden voor alle leden en doelgroepen van de NVS-NVL: decanen, zorgcoördinatoren, LOB’ers en mentoren.

Om te voorkomen dat wij alleen  ons ‘eigen vlees’ keuren, zijn we op zoek naar uw mening! Wat mist u in Bij de Les? Voelt u zich aangesproken door onze artikelen? Kunnen we scherper schrijven? Wat vindt u van de column? Komt het thema uit de verf?

Lees meer...

Leerkracht met meisjeEr zijn 9.000 docenten extra nodig om de werkdruk voor docenten in het middelbaar onderwijs weer op een aanvaardbaar niveau te krijgen. Dat blijkt uit de voorlopige resultaten van een onderzoek van de Algemene Onderwijsbond (AOb), dat woensdagavond 27 januari in een uitzending van tv-programma Zembla werd uitgezonden. De leraren werken gemiddeld 48 uur in de week, en dat is een stuk meer dan ze volgens cao-normen zouden moeten werken, stelt de bond.

Lees meer...

vraagteken puzzelstukjesEen zeer belangrijke component van het decanenwerk is het geven van informatie aan leerlingen en ouders. De hoeveelheid aan internet bronnen is groot en ik weet dat veel decanen op hun schoolsite links hebben opgenomen voor leerlingen en ouders. Daarom hier enkele aanbevelingen. 

Lees meer...

Flickr.com cc Bridges Balloons Bingo webOnlangs verscheen de regeling over de verdere invulling van de afschaffing van de loting bij opleidingen met een numerus fixus (NF). De examenleerlingen van dit schooljaar zijn de laatsten die nog onder het systeem van gewogen loting vallen. Alle NF-opleidingen mogen vanaf volgend schooljaar zelf bepalen op welke wijze zij de decentrale selectie gaan vormgeven.

Op de VSNU-conferentie 'de loting voorbij' bleek dat er nogal wat haken en ogen aan dit besluit zitten. Ik voeg hier nog wat haken en ogen aan toe.

Lees meer...

Vier leerlingen laptopZe zijn nog nauwelijks aan het puberen of Nederlandse kinderen worden al ingedeeld op vmbo, havo of vwo. Deze extreem vroege selectie zorgt voor een grotere kansenongelijkheid: van alle OESO-landen slaagt het Nederlandse onderwijs er het slechtst in sociale ongelijkheid tegen te gaan. Om hier verandering in te brengen introduceert de Nationale Denktank 2015 ‘De BrugklasBonus’: een bonus voor scholen met een brede brugklas, die leerlingen later naar niveau selecteren en hiermee elk kind gelijke kansen bieden. De BrugklasBonus is één van de tien concrete plannen die de DenkTank heeft ontwikkeld voor het leren van de toekomst. Op 7 december a.s. worden deze plannen gepresenteerd.

Lees meer...

Mbo-scholen moeten meer gelegenheid krijgen om samen met bedrijven innovaties in hun onderwijsprogramma’s een plek te geven. Minister Bussemaker gaat daarom de voorwaarden voor het Regionaal Investeringsfonds Mbo uitbreiden. De belangstelling van middelbare beroepsopleidingen en bedrijven voor het innovatiefonds is afgelopen jaren steeds groter geworden. Om scholen en bedrijven meer gelegenheid te geven om vernieuwende plannen in te dienen komen er twee aanvraagrondes. Ook krijgen scholen en bedrijven de mogelijkheid om een lectoraat of Associate-degreeprogramma een plek te geven in hun projecten. Bussemaker richtte het fonds op om het mbo aan te moedigen om samen met regionale partijen te investeren in innovatiever onderwijs.

Lees meer...

student boven boeken avondAnno 2015 levert onderwijs geven veel werkstress op, leert ons een onderzoek van TNO en CBS. Uit dit onderzoek blijkt dat 14,4% van de werknemers hoog scoort op de burn-out schaal. 36% van het werkgerelateerde ziekteverzuim wordt veroorzaakt door psychosociale arbeidsbelasting (PSA). Vooral jongeren tussen 25 en 35 jaar scoren hoog.

Lees meer...