Per 1 september as. treedt de Voorziening Vroegtijdig Aanmelden (VVA) in werking voor alle aanmeldingen voor mbo-opleidingen per schooljaar 2021-2022. Deze voorziening ondersteunt de informatiestromen tussen mbo-school, vo-school en gemeente die ontstaan door de wetgeving rond vroegtijdig aanmelden mbo.

Lees meer...

We kennen vast allemaal de processen van groepsvorming. Maar meer dan eens te voren lijkt de laatste fase, het afscheid nemen, belangrijker dan ooit. Waar je voorheen zonder er bij na te denken nog een laatste presentatie geeft over het afgelopen schooljaar, samen eet of een toffe excursie of schoolkamp plant ter afsluiting van het voorbije jaar, overheerst nu in een constante mantra in mijn hoofd de zin wat kan er wél?

Lees meer...

Alle vo-scholen zijn sinds 2 juni weer open, met inachtneming van de 1,5 meter afstandsregel. De mbo-scholen organiseren hun onderwijs nog voornamelijk op afstand, praktijklessen worden wel zoveel mogelijk weer opgestart. Maar wat zijn de gevolgen van de coronamaatregelen voor aanmelddata, studiekeuze en examens? Hoe kun je je leerlingen begeleiden bij hun studiekeuzeproces? Op onze website staat de belangrijke informatie en tips op een rij. We vullen dit bericht steeds aan.

Lees meer...

Op 22 april 2020 publiceerde de Inspectie van het Onderwijs de Staat van het Onderwijs. Hierin wordt de balans opgemaakt over het functioneren van het onderwijsstelsel in het afgelopen schooljaar. In dit artikel wordt stilgestaan bij de belangrijkste conclusies op het gebied van loopbaanontwikkeling en leerlingondersteuning, met daarbij een koppeling aan de activiteiten van de NVS-NVL.  

Lees meer...

Scholen doen er alles aan om in quarantainetijd alle leerlingen les op afstand te bieden. Niet voor alle jongeren is het volgen van thuisonderwijs even gemakkelijk omdat hun ouders hen bijvoorbeeld niet kunnen goed begeleiden of omdat er veel drukte is in huis. Zie jij als mentor, leerlingbegeleider of zorgcoördinator een leerling binnen jouw school die baat zou kunnen hebben bij een thuisschoolmaatje? Meld hem of haar aan!

Lees meer...

Op 15 april a.s. zou er een voorlichtingsbijeenkomst plaatsvinden over de pilot praktijkgerichte programma’s in de nieuwe leerweg. Deze bijeenkomst wordt verschoven naar eind mei. Lees meer actuele informatie over de Nieuwe Leerweg in dit artikel.

Lees meer...

Vorige week is de app ‘meldcode kindermishandeling’ voor professionals uit het onderwijs live gegaan. Juist in deze periode van afstandsonderwijs door het coronavirus biedt deze app leerlingbegeleiders, zorg- en ondersteuningscoördinatoren en leraren een laagdrempelige en anonieme mogelijkheid om vermoedens van kindermishandeling in kaart te brengen. De app is ontwikkeld in opdracht van de Beweging Tegen Kindermishandeling, met medewerking van de NVS-NVL.

Lees meer...

Scholen zijn gesloten, veel leerlingen en studenten volgen onderwijs op afstand. Voor kwetsbare leerlingen of leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften kan dat erg lastig zijn. Hoe kun je daar als school mee omgaan? Hoe biedt je passend onderwijs in coronatijden? Wat zijn aandachtspunten voor mentoren, leerlingbegeleiders en zorgcoördinatoren? Op deze pagina vind je informatie, links en tips.

Lees meer...

In maart zijn er weer veldraadplegingen geweest in het kader van de evaluatie Passend Onderwijs van OCW. De centrale vraag tijdens de bijeenkomsten was: waar moet het met passend onderwijs naartoe? De opbrengst van de gesprekken is gevat in een praatplaat. Nuttig om te bespreken in je zorg-/ondersteuningsteam!

Lees meer...