20151118 112814 dag van de zorgcoordinatorSignaleren, registreren, organiseren, coachen, aansturen, communiceren, doorpakken, creëren; het zijn allemaal vaardigheden die we steeds opnieuw inzetten voor onze leerling of student.

Terwijl wij zo hard werken en het goed proberen te regelen lijkt het soms of de leerling of student zelf niet in beweging komt. Herken je dat?

Lees meer...

fvovOp 13 april zijn de bonden (waaronder de FvOv) en de VO-raad het eens geworden over een onderhandelaarsakkoord inzake een nieuwe cao voor het voortgezet onderwijs. In dit akkoord zijn afspraken gemaakt over onder andere: loon en looptijd, ontslag en sociale zekerheid, sparen van het persoonlijk budget en over wanneer er recht ontstaat op een vast contract.

Lees meer...

Flickr.com cc anwb vrijwilligers 25septemberMaS Naturewise Anne van Rijn college Nieuwegein webformaatDe Stichting van het Onderwijs, waaronder de FvOv (waar de NVS-NVL bij is aangesloten), organiseert deze werkconferentie op woensdagmiddag 25 mei van 13.15 – 17.30 uur in Pakhuis de Zwijger aan het IJ in Amsterdam. Minister Jet Bussemaker opent op 25 mei deze werkconferentie. Voor het eerst discussiëren alle onderwijssectoren samen over doorlopende leerlijnen en soepele overgangen. Van docent tot student en van onderwijsbestuurder tot manager en wetenschapper.

Lees meer...

fvovOnlangs heeft de Bezwarencommissie CAO-VO een uitspraak gedaan over het individuele professionaliseringsbudget van 83 uur. De commissie heeft het artikel waarin dit budget is vastgelegd zo geïnterpreteerd, dat het budget niet naar rato hoeft te worden toegekend bij parttimers. Sociale partners verklaren hiermee dat deze uitleg niet conform de intentie van cao-partijen is.

Lees meer...

cover webBoekenrubriek in Bij de Les

Bij de Les start een boekenrubriek! Daarvoor zoeken we recensenten die eenmalig en in 500 woorden hun mening over een onderwijsboek naar keuze willen geven. De redactie heeft een voorselectie gemaakt van recent verschenen literatuur die interessant kan zijn voor schooldecanen, mentoren, leerlingbegeleiders en zorgcoördinatoren. Deze vindt u hieronder. Mocht u een suggestie hebben die niet op deze lijst vermeld staat, neemt u dan vooral contact met ons op.

Lees meer...

logo 280 1De Stichting van het Onderwijs, waaronder de FvOv, organiseert deze werkconferentie op woensdagmiddag 25 mei van 13.15 – 17.30 uur in Pakhuis de Zwijger aan het IJ in Amsterdam. Minister Jet Bussemaker opent op 25 mei deze werkconferentie. Voor het eerst discussiëren alle onderwijssectoren samen over doorlopende leerlijnen en soepele overgangen. Van docent tot student en van onderwijsbestuurder tot manager en wetenschapper.

Wat betekenen doorlopende leerlijnen over de grenzen van schooltypes en sectoren heen precies voor de talentontwikkeling van leerlingen en studenten? Wat is nodig om hen ‘ononderbroken’ onderwijs te bieden en hoe werken we samen aan een beter en eerlijker onderwijsstelsel?

Programma met o.a. Jet Bussemaker en Alexander Rinnooy Kan

Om 14.00 uur heet Helen Adriani, voorzitter Stichting van het Onderwijs, iedereen welkom. Daarna opent minister Jet Bussemaker (OCW) de bijeenkomst. Prof. dr. Sietske Waslander schetst vervolgens de belangrijkste spanningsvelden rond doorlopende leerlijnen en de overgangen in ons onderwijsstelsel. Daarmee gaan deelnemers verder aan de slag in één van de werksessies, geleid door de bestuursleden van de Stichting van het Onderwijs. Ook kunnen zij kiezen voor een interactief college met Alexander Rinnooy Kan over zijn idealen voor het onderwijsstelsel. De middag eindigt met een debat met de Leraren van het Jaar over de aanbevelingen uit de werksessies.

Vroegselectie

De werkconferentie sluit aan bij gaande discussies over onder andere de negatieve gevolgen van ‘vroegselectie’ en de kennis en vaardigheden die nodig zijn voor de toekomst. Met alle onderwijssectoren samen kunnen we doorlopende leerlijnen en soepele onderwijsovergangen voor elke leerling en student een stap dichterbij te brengen. Registreer u daarom nu!

Registreer nu en doe mee aan het debat!

Uiteraard is de middag gratis; voor elke onderwijssector zijn plaatsen beschikbaar. Weest u er daarom snel bij.

Lees hier alles over het programma, meldt u aan en kies een werksessie.

Kring webformaatZe heeft nog een paar dagen de tijd voor haar beslissing, maar Miegaisa Amidjo (15) twijfelt nog. Net als elke derdeklasser op vwo en havo moet ze een profiel kiezen, een vakkenpakket dat ze tot en met het eindexamen gaat volgen. Een belangrijke keus, want daarmee komt al enigszins vast te liggen welke studies ze daarna kan volgen en in welke beroepen ze terecht kan komen.

Lees meer...

0000038485 ENQUETEOnlangs werd in Utrecht de inmiddels jaarlijkse conferentie van Studiekeuze123 gehouden. Op deze conferentie waren ruim 100 VO-decanen, ruim 100 vertegenwoordigers uit het hoger onderwijs en een kleine 100 'overigen' af gekomen. In het ochtenddeel werd er gestemd over een zevental stellingen en er werd verder gediscussieerd over de drie stellingen, waar de deelnemers het minst over eens waren. Zo werd de stelling “een LOB-dossier zou verplicht moeten zijn” niet eens besproken omdat bijna 80% van de aanwezigen voor deze stelling was (!). Daar moeten we dus wat mee, lijkt me.

Lees meer...