Medio januari is op initiatief van de NVS-NVL een overleg georganiseerd met verschillende partijen die betrokken zijn bij de Voorziening Vroegtijdig Aanmelden (VVA). Het ministerie, de raden en kennisnet werden vertegenwoordigd en er waren onder meer schoolleiders, doorstroomcoördinatoren en decanen aanwezig.

Lees meer...

In januari is de kwaliteitsagenda LOB VO geëvalueerd door het LAKS, de beide decanenverenigingen NVS-NVL en VvSL en de VO-raad, de initiatiefnemers van de agenda. Gezamenlijk is geconcludeerd dat er in de afgelopen jaren flinke vooruitgang geboekt is in de verankering van LOB in het voortgezet onderwijs, maar dat er ook scholen zijn die nog stappen te zetten hebben op dit gebied. 

Lees meer...

 

De Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) is een samenwerkingsverband van 37 landen om sociaal en economisch beleid te bespreken, te bestuderen en te coördineren. De OECD heeft aangekondigd onderzoek te zullen doen naar Loopbaanontwikkeling in tijden van COVID-19.  

Lees meer...

Jongeren hebben soms voor hun stage of werk een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) nodig. Wat is een VOG eigenlijk? Waar kijkt Justis naar bij de VOG-screening en wat wordt er meegenomen bij de screening? En wat kan iemand doen als de VOG is afgewezen? Op donderdag 4 februari 2021 organiseert Justis een webinar speciaal voor schooldecanen, loopbaan-, studiebegeleiders en andere professionals die met jongeren werken. 

Lees meer...

Online conferentie 10 maart 2021 - Passend Onderwijs Hoe nu samen verder?
Alle leerlingen zoveel mogelijk thuisnabij en gezamenlijk laten leren. Dat is de ambitie die voortkomt uit de evaluatie passend onderwijs. In deze ambitie zit een duidelijke opdracht voor de onderwijsprofessionals: zij moeten steeds beter in staat zijn om de benodigde ondersteuning te bieden voor de leerlingen in de school. 

Lees meer...

*** Deze vacature is inmiddels vervuld ***

In verband met het vertrek van onze collega zijn wij op zoek naar een Coördinator voor de NVS-NVL Academie (24-32 uur p/w). Herken jij jezelf in deze woorden: hart voor onderwijs, pionier, verbindende bouwer en een onderzoekende houding? Lees dan verder voor de volledige functieomschrijving en solliciteer vóór 10 januari 2021.

Lees meer...

Sinds maart 2020 delen we de belangrijkste informatie en tips over de gevolgen van de coronamaatregelen voor het vo en mbo. Ook dit schooljaar zullen we actuele informatie delen over begeleiding, aanmelddata, studiekeuze, examens en meer.

Lees meer...

‘Mevrouw, ik ben echt te ziek om de online les te volgen…’ In tijden van crisis is alles geoorloofd, zal ze misschien gedacht hebben. En niet alleen zij, maar tal van studenten ervaren dit ‘ongemak’. Met de beste bedoelingen van de wereld kraakt mijn hoofd zich over de beelden die horen bij een 'te ziek zijn' voor online les.

Lees meer...

Minister Slob heeft in een kamerbrief de Tweede Kamer geïnformeerd over 25 voorstellen om een nieuwe weg in te slaan met passend onderwijs. De voorstellen zijn gebaseerd op onderzoeken en gesprekken met diverse partijen vanuit het onderwijs.

Lees meer...

Net als voorgaande jaren is er vanuit het Ministerie van OCW eind oktober een brief naar alle eindexamenkandidaten gestuurd, met daarin informatie over vervolgopleidingen.

Lees meer...

Vanaf 1 augustus 2020 mogen leerlingen die zijn geslaagd voor hun eindexamen vmbo-gl of -tl met een extra vak, naar de havo doorstromen. Havisten mogen zonder voorwaarden doorstromen naar het vwo. Dit is ook van toepassing op de leerlingen die een diploma hebben behaald in het schooljaar 2019-2020.

Lees meer...