De evaluatie van het Passend Onderwijs is naar voren gehaald. Voor de zomer 2020 wordt het stelsel geëvalueerd door en in de Tweede Kamer. In voorbereiding daarop wordt er wetenschappelijk onderzoek gedaan, maar er wordt ook een veldmeting gedaan. Om die veldmeting te kunnen doen is een flink aantal partijen uitgenodigd als vertegenwoordiging van het (onderwijs)veld. Dit heet het Impulsoverleg. Beleidsmedewerker Elzeline Bergisch over de bijdrage van de NVS-NVL bij dit overleg.

Lees meer...

Passend onderwijs staat hoog op de agenda van ouders, leerlingen, scholen, zorgpartners en politiek. Voor ieder kind een passende onderwijsplek en passende zorg, is de uitdaging waar we met elkaar voor staan. Komende maanden wordt de Wet Passend Onderwijs uit 2014 geëvalueerd. Zes netwerkpartners uit het onderwijs hebben de handen alvast ineengeslagen en geven de richting aan met een breed gedeelde Inclusieversneller.

Lees meer...

Een op vijf scholieren woont samen met een langdurig ziek gezinslid en heeft een verhoogde kans op psychosomatische klachten. Middelbare scholieren met een zorgsituatie thuis scoren minder goed op levenstevredenheid, ervaren gezondheid, psychosomatische klachten en schooldruk. 

Lees meer...

Maar liefst 450 mensen die zich binnen en buiten de school bezighouden met LOB in het voortgezet onderwijs en mbo, kwamen op 13 februari naar Theater Gooiland in Hilversum voor het LOB Congres 2020. Het thema van deze editie was: 'wie wil jij zijn in de wereld van morgen?' Volgens Keynotespeaker Jan Bransen moeten we vooral niet teveel vooruitkijken en is het een kwestie van 'zijn wie je wordt'. 

Lees meer...

Lees in dit artikel wat de laatste stand van zaken is rondom Curriculum.nu. Het belang van LOB binnen de herziening wordt erkend en onderschreven, zo schrijft Sandra Mors, projectleider binnen de NVS-NVL.

Lees meer...

Simone Slagboom was namens de NVS-NVL betrokken bij voorbereidin op de tweede Monitor LOB. In dit artikel roept ze iedereen op om hem vanaf 10 februari in te vullen op de website van het Expertisepunt LOB.

Lees meer...