De afgelopen anderhalf jaar is hard gewerkt aan het herbouwen van Studielink. Op maandag 1 oktober om 00:00 uur sluit het ‘oude’ Studielink en de applicatie zal tot en met 3 oktober niet bereikbaar zijn.

Lees meer...

Vorige week werd er een nieuwe website gelanceerd voor scholen in het vo en mbo die samenwerken of dit gaan doen om de doorstroom vmbo-mbo te verbeteren en om goed en toegankelijk beroepsonderwijs in de regio te behouden. 

Lees meer...

Alle vmbo-scholen met een technisch profiel krijgen in 2018 en 2019 extra geld om te investeren in techniekonderwijs. Voor de basis- en kaderberoepsgerichte leerwegen gaat het om 1500 euro per leerling in 2018 en 3000 euro per leerling in 2019, de gemengde leerweg ontvangt de helft.

Lees meer...

Onze beleidsmedewerker leerlingondersteuning Elzeline Bergisch is betrokken bij de vernieuwing van het OSO-dossier, zodat de overdracht van gegevens van leerlingen bij de tijd blijft. In deze blog schrijft ze over de voortgang van de vernieuwing.

Lees meer...

Sabrina Blom houdt van haar werk in het mbo. Dat ze af en toe een mes van een student moet aangeven, of dat ze soms moet uitleggen dat Pim van Gogh geen schilder was die zijn eigen oor afsneed, neemt ze op de koop toe. Elke eerste maandag van de maand vertelt ze over het wel en wee van haar werk als SLB'er.

Lees meer...