Hoe werkt het mbo? Welke beroepen vind ik interessant en uit welke opleidingen kan ik dan kiezen? Hoe groot is de kans dat ik een baan vind als ik mijn opleiding heb afgerond? Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) Ingrid van Engelshoven lanceerde vandaag op het Helen Parkhurst college in Almere ‘KiesMBO.nl’: de nieuwe mbo-portal voor leerlingen en studenten die een keuze willen maken voor studie en beroep.

Lees meer...

Heb jij je LOB-bril op? Mooi, want we kunnen jouw blik goed gebruiken. Lees mee met de opbrengsten van de ontwikkelteams van curriculum.nu en vertel ons uiterlijk 10 november waar jij gemiste kansen ziet voor LOB of Brede Vorming in de documenten.  Zo draag je bij aan landelijke borging van LOB.

Lees meer...

Een doorgaande onderwijs- en ondersteuningsleerlijn is voor leerlingen met een ondersteuningsbehoefte van wezenlijk belang. Hoe begeleid je als onderwijs-professional in het vo leerlingen bij de overstap naar het ho? En hoe borg je de continuïteit van de ondersteuning in het ho? Expertisecentrum handicap + studie,  Nederlands Jeugdinstituut en Steunpunt Passend Onderwijs ontwikkelden samen een handreiking.

Lees meer...

Op donderdag 11 oktober kregen alle eindexamenkandidaten havo/vwo en mbo 4 een informatiebrief van het ministerie van OCW, over de overstap naar het hbo of een universiteit. De NVS-NVL heeft een informatiepakket bij deze brief ontwikkeld. Dit informatiepakket is ondersteunend voor begeleiders, die het kunnen gebruiken in de mentor/SLB-les en/of tijdens ouderavonden.

Lees meer...

Op 11 oktober organiseerden wij onze eerste LOB-themabijeenkomst, met als doel om verbinding met onze achterban te maken en om kennis uit te wisselen over actuele onderwerpen zoals de Kwaliteitsagenda LOB, Curriculum.nu en de borging van LOB. Beleidsmedewerker LOB vmbo-mbo Sandra Mors kijkt er met een warm gevoel op terug: ‘Wat leuk om te zien dat alle aanwezigen hun LOB-hart op de juiste plek hebben en dat zij zoveel strijdlust hebben als het gaat om de beste begeleiding voor hun leerlingen.’

Lees meer...

Op maandag 8 oktober 2018 organiseerde het Werkverband Opleidingen Speciaal Onderwijs (WOSO) het derde WOSO congres. Hogeschool Windesheim, Hogeschool Utrecht en Fontys Hogescholen verkenden met de landelijke beroepsverenigingen relevante thema’s om de kwaliteit van de opleidingen te versterken. Elzeline Bergisch, beleidsmedewerker leerlingondersteuning, was namens de NVS-NVL betrokken.

Lees meer...

Bij de Les, het grootste vakblad voor begeleiders in vo en mbo, zoekt een nieuwe redacteur. Ben je werkzaam in het vo of mbo, heb je sterke affiniteit met het onderwijs, is vlot en inhoudelijk schrijven jouw tweede natuur en weet je wat er speelt in de wereld van leerlingondersteuning en LOB? Lees verder en solliciteer.

Lees meer...

De Federatie van Onderwijsvakorganisaties (FvOv) vindt het belangrijk dat je weet wat de mogelijkheden zijn met je ABP-pensioen. Daarom organiseert deze overkoepelende organisatie binnenkort weer gratis informatiebijeenkomsten rondom het ABP-pensioen. De NVS-NVL is aangesloten bij de FvOV en daarom ben jij ook van harte welkom bij een van de bijeenkomsten.

Lees meer...

Uit gesprekken met het werkveld bleek dat onderwijsprofessionals in het mbo meer inzicht willen in de kaders die wet- en regelgeving stelt en de ruimte die er is om zelf invulling te geven aan het onderwijs. Daarom is er nu de brochure 'Ruimte in de regels'.

Lees meer...