Vorige week is de app ‘meldcode kindermishandeling’ voor professionals uit het onderwijs live gegaan. Juist in deze periode van afstandsonderwijs door het coronavirus biedt deze app leerlingbegeleiders, zorg- en ondersteuningscoördinatoren en leraren een laagdrempelige en anonieme mogelijkheid om vermoedens van kindermishandeling in kaart te brengen. De app is ontwikkeld in opdracht van de Beweging Tegen Kindermishandeling, met medewerking van de NVS-NVL.

Lees meer...

Scholen zijn gesloten, veel leerlingen en studenten volgen onderwijs op afstand. Voor kwetsbare leerlingen of leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften kan dat erg lastig zijn. Hoe kun je daar als school mee omgaan? Hoe biedt je passend onderwijs in coronatijden? Wat zijn aandachtspunten voor mentoren, leerlingbegeleiders en zorgcoördinatoren? Op deze pagina vind je informatie, links en tips.

Lees meer...

In maart zijn er weer veldraadplegingen geweest in het kader van de evaluatie Passend Onderwijs van OCW. De centrale vraag tijdens de bijeenkomsten was: waar moet het met passend onderwijs naartoe? De opbrengst van de gesprekken is gevat in een praatplaat. Nuttig om te bespreken in je zorg-/ondersteuningsteam!

Lees meer...

Ook in het komende schooljaar 2020-2021 wil jij als LOB’er, leerlingbegeleiders of zorg-/ondersteuningscoördinator jouw leerlingen zo goed mogelijk begeleiden. Als NVS-NVL begeleiden wij jou graag bij het versterken van de loopbaanontwikkeling en leerlingondersteuning op jouw school en het versterken van jouw eigen rol en professionaliteit daarbinnen. Dat doen we op individueel niveau, met je team en zelfs voor je hele school, d.m.v.  (online) trainingen, cursussen en compleet op maat gemaakt aanbod. Kijk op deze pagina wat we voor volgend schooljaar hebben ontwikkeld!

Lees meer...

Op 11 juni 2020 organiseren wij onze halfjaarlijkse bijeenkomst van de ledenraad. Naast de vergadering over de koers van de NVS-NVL gaan we met elkaar in gesprek over diverse actuele thema’s rondom de vereniging. Wees welkom en praat mee!

Lees meer...

Niet voor alle leerlingen/studenten is thuis een veilige plek. Voor kinderen die seksueel misbruikt of mishandeld worden door een huisgenoot, zijn de maatregelen rondom het coronavirus extra zwaar, omdat een deel van hun leven buitenshuis wegvalt. Wat kan je als school doen als je het idee hebt dat het voor jouw leerling/student geldt? Wij zochten het uit.

Lees meer...

De NVS-NVL en de VvSL werken al enkele jaren nauw samen en streven voor een groot deel aan dezelfde doelstellingen na. Waarom zijn we dan twee verenigingen? Op 2 maart ontvingen alle leden van beide verenigingen een brief waarin verkend wordt wat de voordelen zouden zijn van een gezamenlijke toekomst.

Lees meer...

Op donderdag 27 februaru nam de Tweede Kamer het wetsvoorstel 'Wet gelijke kans op doorstroom naar havo en vwo’ aan. Er komt een algemeen doorstroomrecht voor havo-vwo. We geven hier onze eerste reactie op deze wijziging.

Lees meer...