De komende jaren worden de gemengde leerweg (GL) en de theoretische leerweg (TL) van het vmbo samengevoegd tot één nieuwe leerweg. In dit artikel lees je de stand van zaken en lees je de uitkomsten van een onderzoek onder onze leden over LOB en de Nieuwe Leerweg.

Lees meer...

Afgelopen maart heeft demissionair minister van Engelshoven een wetsvoorstel ingediend dat decentrale loting weer kan worden toegevoegd als selectiemethode bij alle associate degree-opleidingen en alle bacheloropleidingen met een numerus fixus.

Lees meer...

De NVS-NVL en de Vereniging voor Schooldecanen en Loopbaanbegeleiders (VvSL) gaan per 1 juli verder als één gezamenlijke vereniging. Op donderdag 25 maart stemden de leden van beide verenigingen voor de fusie. Met dit besluit is de weg vrijgemaakt voor een krachtige en toekomstbestendige vereniging.

Lees meer...

De uitgave Kinderbijslag tot en met Studiefinanciering, met de nieuwe bedragen en de nieuwe regelingen voor 2021-2022, is vanaf nu verkrijgbaar. Anders dan vorige jaren is de publicatie dit jaar niet op papier verkrijgbaar, maar alleen in digitale vorm.

Lees meer...

Op 15, 16 en 17 maart gaan we naar de stembus voor de verkiezingen. Een beetje vereniging helpt haar achterban daarbij op weg. Dus: ook al is er inmiddels een wildgroei aan stemhulpen ontstaan, ook de NVS-NVL doet nog een duit in het zakje.

Lees meer...

Op 26 februari jl. verscheen er een Kamerbrief over LOB van Minister Slob en minister Van Engelshoven. In deze brief wordt het belang van LOB benadrukt (zeker in deze corona-tijden). Ook worden er maatregelen aangekondigd om LOB nóg steviger te verankeren in het onderwijs. Zo krijgt LOB volgens de ministers ‘een nadrukkelijke en samenhangende plek in het bijgestelde curriculum van álle schoolsoorten en leerwegen in het vo’.  

Lees meer...

Op 17 februari presenteerden de ministers van OCW, Arie Slob en Ingrid van Engelshoven, het Nationaal Programma Onderwijs. Het plan beschrijft hoe er de komende 2,5 jaar 8,5 miljard extra in alle sectoren van het onderwijs geïnvesteerd zal worden, om leerlingen en studenten in deze coronacrisis te helpen en hen alle kansen op volwaardig onderwijs en een goede toekomst te bieden. Via de FvOv heeft de NVS-NVL mogen meelezen met het programma.

Lees meer...

Vanwege de coronacrisis hebben leerlingen in 2021 ruimere mogelijkheden gekregen om het eindexamen af te leggen. Het tweede tijdvak voor het centraal examen wordt verlengd naar 10 dagen, waarmee leerlingen het centraal examen kunnen spreiden over langere tijd. 

Lees meer...

Het havoplatform heeft een brochure over het praktijkgericht vak op de havo gepubliceerd: HavoP. Op de congressen van het havoplatform was er belangstelling voor een praktijkgericht vak op het havo. Vierentwintig scholen hebben zich na een oproep op het congres verenigd in een leernetwerk om na te denken over een praktijkgericht vak.

Lees meer...

In januari werden de wegwijzer Arbeidsmarktinformatie & LOB en het onderzoek naar de arbeidsmarktpositie van mbo-opleidingen gepubliceerd. De wegwijzer is voor onderwijsprofessionals in het vo, mbo, hbo en wo die arbeidsmarktinformatie willen integreren in de loopbaanontwikkeling van de jongeren.

Lees meer...