Het havoplatform heeft een brochure over het praktijkgericht vak op de havo gepubliceerd: HavoP. Op de congressen van het havoplatform was er belangstelling voor een praktijkgericht vak op het havo. Vierentwintig scholen hebben zich na een oproep op het congres verenigd in een leernetwerk om na te denken over een praktijkgericht vak.

Lees meer...

In januari werden de wegwijzer Arbeidsmarktinformatie & LOB en het onderzoek naar de arbeidsmarktpositie van mbo-opleidingen gepubliceerd. De wegwijzer is voor onderwijsprofessionals in het vo, mbo, hbo en wo die arbeidsmarktinformatie willen integreren in de loopbaanontwikkeling van de jongeren.

Lees meer...

Medio januari is op initiatief van de NVS-NVL een overleg georganiseerd met verschillende partijen die betrokken zijn bij de Voorziening Vroegtijdig Aanmelden (VVA). Het ministerie, de raden en kennisnet werden vertegenwoordigd en er waren onder meer schoolleiders, doorstroomcoördinatoren en decanen aanwezig.

Lees meer...

In januari is de kwaliteitsagenda LOB VO geëvalueerd door het LAKS, de beide decanenverenigingen NVS-NVL en VvSL en de VO-raad, de initiatiefnemers van de agenda. Gezamenlijk is geconcludeerd dat er in de afgelopen jaren flinke vooruitgang geboekt is in de verankering van LOB in het voortgezet onderwijs, maar dat er ook scholen zijn die nog stappen te zetten hebben op dit gebied. 

Lees meer...

 

De Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) is een samenwerkingsverband van 37 landen om sociaal en economisch beleid te bespreken, te bestuderen en te coördineren. De OECD heeft aangekondigd onderzoek te zullen doen naar Loopbaanontwikkeling in tijden van COVID-19.  

Lees meer...

Jongeren hebben soms voor hun stage of werk een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) nodig. Wat is een VOG eigenlijk? Waar kijkt Justis naar bij de VOG-screening en wat wordt er meegenomen bij de screening? En wat kan iemand doen als de VOG is afgewezen? Op donderdag 4 februari 2021 organiseert Justis een webinar speciaal voor schooldecanen, loopbaan-, studiebegeleiders en andere professionals die met jongeren werken. 

Lees meer...

Online conferentie 10 maart 2021 - Passend Onderwijs Hoe nu samen verder?
Alle leerlingen zoveel mogelijk thuisnabij en gezamenlijk laten leren. Dat is de ambitie die voortkomt uit de evaluatie passend onderwijs. In deze ambitie zit een duidelijke opdracht voor de onderwijsprofessionals: zij moeten steeds beter in staat zijn om de benodigde ondersteuning te bieden voor de leerlingen in de school. 

Lees meer...

*** Deze vacature is inmiddels vervuld ***

In verband met het vertrek van onze collega zijn wij op zoek naar een Coördinator voor de NVS-NVL Academie (24-32 uur p/w). Herken jij jezelf in deze woorden: hart voor onderwijs, pionier, verbindende bouwer en een onderzoekende houding? Lees dan verder voor de volledige functieomschrijving en solliciteer vóór 10 januari 2021.

Lees meer...

Sinds maart 2020 delen we de belangrijkste informatie en tips over de gevolgen van de coronamaatregelen voor het vo en mbo. Ook dit schooljaar zullen we actuele informatie delen over begeleiding, aanmelddata, studiekeuze, examens en meer.

Lees meer...

‘Mevrouw, ik ben echt te ziek om de online les te volgen…’ In tijden van crisis is alles geoorloofd, zal ze misschien gedacht hebben. En niet alleen zij, maar tal van studenten ervaren dit ‘ongemak’. Met de beste bedoelingen van de wereld kraakt mijn hoofd zich over de beelden die horen bij een 'te ziek zijn' voor online les.

Lees meer...