Sinds januari 2019 is de verbeterde Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling van kracht. Ook in het onderwijs. Dat betekent dat elke school de wettelijke plicht heeft om een meldcode te hebben en de medewerkers in staat te stellen om daarmee te werken. Maar hoe gaat dat in zijn werking? Om je te informeren, inspireren en om je inzichten te geven vanuit de praktijk, hebben we in samenwerking met Augeo Foundation het magazine Veilig gemaakt!

Lees meer...

Zorgcoördinatoren zijn vaak echte helpers

Brigitte Donkers werkt sinds 2,5 jaar met veel plezier en voldoening als zorgcoördinator van het vmbo op het Baanderherencollege in Boxtel (bij Den Bosch). Ze won afgelopen jaar deelname aan de training 'Sta voor je keuze als begeleider' op de Dag van de Zorgcoördinator. We zetten haar graag nog even in de spotlight: hoe heeft Donkers de training ervaren?

Lees meer...

Sinds januari 2019 is de verbeterde Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling van kracht. De Meldcode geldt ook voor het onderwijs. Elke school heeft de wettelijke plicht om een meldcode te hebben en de medewerkers in staat te stellen ermee te werken. De implementatie van de verbeterde Meldcode is een belangrijk onderdeel van het actieprogramma van het kabinet: ‘Geweld hoort nergens thuis’.

Lees meer...

Op 14 maart jongstleden vond de eerste bijeenkomst plaats van de LOB-tafel. Aan deze tafel zijn alle belangrijkste landelijke LOB-stakeholders aangeschoven, om LOB gezamenlijk naar een hoger plan te tillen.

Lees meer...

In dit artikel juicht Sandra Mors (beleidsmedewerker LOB voor het vmbo en mbo bij de NVS-NVL) het initiatief van de Keuzegids om een landelijk overzicht van quotum mbo-opleidingen te maken toe. We constateerden al eerder dat de Wet Vroegtijdige Aanmelddatum kan leiden tot een run op quotum-opleidingen en verkeerde studiekeuze als gevolg daarvan.

 

Lees meer...

Nog 23 dagen tot aan de grote onderwijsstaking op het Malieveld. Een onderwijsbrede staking, van universiteit tot basisschool. Om zo de politiek duidelijk te maken dat er geïnvesteerd moet worden in het hele onderwijs. De salarissen moeten omhoog, de werkdruk omlaag. Hoe kom je op het Malieveld? De boekingsmodule voor trein en bus is vanaf vandaag open.

Lees meer...

‘Ervaringsleren draait om nadenken en reflecteren, een conclusie trekken, een actieplan maken en daarna pas uitvoeren en experimenteren. Tijdens dat laatste proces moet je het liefst fouten maken, zodat je de cyclus opnieuw kunt beginnnen en dus leert door ervaring.’ Een uitspraak van onderwijspsycholoog André Baars tijdens het uitverkochte LOB-congres op 14 februari 2019.

Lees meer...

Actieweek start maandag 11 maart met lawaai en applaus

Het water staat het onderwijs aan de lippen. Het lerarentekort, uitval van lessen, de volle collegezalen, het maakt allemaal zichtbaar dat er geïnvesteerd moet worden in onderwijs. Lees daarom meer over de actieweek en doe mee.

Lees meer...

De NVS-NVL wil met haar aanbod zoveel mogelijk zorgcoördinatoren bereiken. Als beroepsvereniging beraden wij ons dan ook regelmatig op hoe we onze leden en niet-leden kunnen inspireren en hoe wij kennis met elkaar kunnen delen. Wil je ons helpen met het invullen van een korte survey?

Lees meer...