Arbeidsmarktinformatie gebruiken bij LOB

De arbeidsmarkt is continu onderhevig aan veranderingen. Voor jongeren is het van cruciaal belang dat zij leren om sturing te geven aan hun (studie)loopbaan. Bij een gedegen studiekeuzebegeleiding van jongeren is het voor een decaan of lob’er onmisbaar om op de hoogte zijn van de actuele arbeidsmarktinformatie.

Brede Maatschappelijke Heroverwegingen

In april publiceerde minister Hoekstra (Financiën, CDA) de Brede Maatschappelijke Heroverwegingen. In het adviesrapport gericht op onderwijs en leven lang ontwikkelen, wordt aangegeven dat studenten op weg naar het mbo, hbo of wo het toekomstige arbeidsmarktperspectief onvoldoende meenemen in hun opleidingskeuze, met spijt, verandering van opleiding en verminderde arbeidsmarktkansen als gevolg. Volgens het rapport komt dit mede door het vroege moment waarop leerlingen in Nederlands al voor een richting moeten kiezen, onvoldoende samenwerking tussen scholen in het vo, mbo en ho, maar ook door onvoldoende gerichte loopbaanbegeleiding en het gebruik van goede arbeidsmarktinformatie.

Om loopbaanoriëntatie en -begeleiding in het vo, mbo en ho te verbeteren, is één van de zeven adviezen in het rapport om de arbeidsmarktvoorlichting meer aandacht teven binnen LOB. Het volledige rapport kun je hier lezen.

Betrouwbare arbeidsmarktinformatie

Arbeidsmarktinformatie moet realistisch, up-tot-date en betrouwbaar zijn. Deze informatie is niet alleen gericht op economisch en maatschappelijk belang, maar op het persoonlijk belang van de jongere, zodat het een onderdeel kan zijn van realistische LOB en voorlichting. Er zijn verschillende bronnen die je hiervoor kunt raadplegen.

Arbeidsmarktanalyses

Voor werken in het primair onderwijs zijn onlangs de regionale arbeidsmarktanalyses online gegaan. In deze analyses vind je cijfermatige ontwikkelingen op de arbeidsmarkt per regio. Wanneer jouw leerling of student een opleiding overweegt aan een PABO is het zinvol deze arbeidsmarktanalyses eens samen te raadplegen.

Coronacrisis zorgt voor verschuivingen

Momenteel zorgt de coronacrisis voor ontwikkelingen in de arbeidsmarkt. Door de coronacrisis is er in de ene sector ineens veel minder vraag naar personeel, terwijl andere sectoren nog steeds of juist nu behoefte hebben aan bepaalde vakmensen. Op deze website is overzichtelijk in kaart gebracht in welke sectoren er actuele personeelstekorten en -overschotten zijn.  

Tekort aan stage- en werkervaringsplaatsen

Binnen ons dagelijks werk ervaren wij dat de coronacrisis ook invloed heeft op de stage- en werkervaringsplaatsen, waardoor een jongere geen stage of BBL opleiding kan volgen. Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) meldt een tekort van meer dan 19.000 stages en leerbanen. De link naar de actuele cijfers van stages vind je hier.  

Gevoel en verstand

In september jl. verscheen een blog over dit thema: ‘ Een jongere zal in de toekomst voortdurend keuzes moeten maken, waarbij er een balans wordt nagestreefd tussen ideaal en realiteit en tussen gevoel en verstand.” Gezien de ontwikkelingen van de afgelopen periode zijn deze woorden des te meer op zijn plaats. Wil jij een les of een voorlichting organiseren met betrekking tot regionale arbeidsmarktinformatie dan kun je terecht bij de Leerwerkloketten. Binnen de (online) trainingen, cursussen en modules van de NVS-NVL Academie kun je meer te weten komen hoe jij deze informatie kunt borgen binnen de LOB-aanpak van jouw school.  

 

Geschreven door Sandra Mors- beleidsmedewerker NVS-NVL