Zie de maan schijnt door de column... On(s)derwijs

Een speciale Sinterklaascolumn van Nederlands favoriete SLB'er: Sabrina Blom. Ze straalt zoveel passie uit voor het onderwijs en dat ook nog eens op rijm: voor deze column vallen we welhaast in katzwijm. Lees dus maar snel, het is een warme aanbeveling (maar geen bevel).

Column Sabrina Blom Wonderwijs NVS NVL Sint

Ons onderwijs is van ons allemaal. Het is van studenten die rekenen, lezen en branchgerichte vakken volgen; soms leren ze een tweede taal. Zie ze zich verrijken, hun doelen bereiken en zich ontplooiien samen met gelijken, terwijl wij ons best doen om ze te begrijpen. Die processen spelen zich op vele plekken af. In de pauzes, de wandelgangen, maar ook thuis: nogaleens leren ze hun belangrijkste lessen pas achteraf. Maar hoeveel tijd hebben wij om alles van hen te zien? Tussen de lessen, vele gesprekken en de koude koffie door; het thuis doorwerken tot half tien?

Ons onderwijs is van ons allemaal. Het is ook van de receptioniste, directie, administratie, de conciërges: het hele arsenaal. Ook zij zorgen voor verbintenis en een welkom gevoel en ook zij begeleiden jouw studenten naar hun einddoel. Betrek dat hele arsenaal dus in jouw beroepspraktijk: vraag de conciërge eens naar wat zij zien aan de studenten, met hun enorme bereik. Het zal je verbazen hoeveel dwarsverbanden zij zien en welke kennis zij hebben bovendien.

'Elke schoolfase is voor de student een nieuw hoofdstuk van hun levensverhaal'

Ons onderwijs is van ons allemaal. Elke schoolfase is voor de student een nieuw hoofdstuk van hun levensverhaal. Ouders hebben nog wel eens het idee dat de opvoeding stopt bij de volgende stap in het onderwijs. Toch werkt samenwerking het best, in alle situaties, zelfs tijdens een schoolreis.

Ons onderwijs is van ons allemaal, maar het is vóór de studenten, in al hun pracht en praal. Hoe oud ze ook zijn, of hoe eigenwijs: ze verrijken zich in alle kleuren en als ze hun doelen behalen, dan is het onderwijs een paradijs.

Zoals de schoen bij de schoorsteen een garantie is dat je er wat moois in krijgt, zo weten wij in ons onderwijs dat kennis uiteindelijk altijd beklijft.