Wie willen we zijn in de wereld van morgen?

Maar liefst 450 mensen die zich binnen en buiten de school bezighouden met LOB in het voortgezet onderwijs en mbo, kwamen op 13 februari naar Theater Gooiland in Hilversum voor het LOB Congres 2020. Het thema van deze editie was: 'wie wil jij zijn in de wereld van morgen?' Volgens Keynotespeaker Jan Bransen moeten we vooral niet teveel vooruitkijken en is het een kwestie van 'zijn wie je wordt'. 

banner homepage definitief

 

Jan Bransen, hoogleraar filosofie aan de Radboud Universiteit, zorgde als keynotespeaker voor een verfrissende start. Volgens Bransen moet het onderwijs op de schop. Hij zou graag zien dat leren niet vóór werken zou komen, maar dat leren en werken een leven lang met elkaar verweven zouden zijn. Het gaat er daarbij vooral om dat de wil om te leren wordt ontwikkeld. Op dit moment gaat onderwijs over ‘moeten leren’ en niet over ‘willen leren’.

Daarnaast benadrukt hij dat LOB in de huidige vorm zwaar leunt op het maken van slechts enkele keuzes. Dat legt volgens hem te veel gewicht op dat ene moment. Met een beeld van een roeier, die achteruit kijkt om vooruit te gaan, zegt hij: ‘Je weet pas of je de goede keuzes gemaakt hebt als je terugkijkt, dus waarom leggen we zoveel nadruk op vooruit kijken? (...) Het gaat om zijn wie je wordt, niet om worden wie je bent’. Kiezen moet je dus vooral doen. En de rol van de LOB’er dan? Als LOB’er moet je ‘er’ zijn, aanwezig, betrokken en het verlangen om te leren aan te zien wakkeren.

Met die gedachten vervolgden deelnemers de dag met een keuze uit 17 workshops rondom het thema ‘Wie wil je zijn in de wereld van morgen?’ Decanen, mentoren en teamleiders dachten over deze vraag na in het kader van LOB voor hun leerlingen of studenten, maar werden ook uitgedaagd de vraag aan zichzelf te (blijven) stellen. Tijdens de pauzes konden ze op de informatiemarkt hun nieuwste inzichten met elkaar uitwisselen of delen met de camera. Een aantal van die inzichten kwamen aan het eind van de dag al terug in de wervelende impro-theatershow van The Big Mo, waaraan het publiek zelf deelnam.

Als organiserende partij konden we natuurlijk niet achterblijven. We formuleerden vijf wensen voor LOB in de wereld van morgen:

  1. Eén krachtige en duurzame vereniging voor LOB waar alle expertise gebundeld is;
  2. LOB als kloppend hart binnen het onderwijs van de toekomst, als de verbinding tussen vakken of leergebieden, tussen onderwijs en arbeidsmarkt en tussen ‘moeten’ en ‘willen’ leren (met dank aan Jan Bransen)
  3. LOB als gedragen verantwoordelijkheid van de hele school, verankerd in visie, beleid en uitvoering;
  4. Tijd, ruimte en professionalisering voor de LOB’er in de school;
  5. Goede kwaliteit van LOB voor elke leerling en student, zodat zij met vertrouwen de toekomst tegemoet gaan.

 

Wij zetten ons al jaren op allerlei manieren in om deze wensen te laten uitkomen. Denk aan de Kwaliteitsagenda LOB, die we in  2018 ondertekenden met de VO-Raad, het LAKS en de VvSL. Of de lobby die we momenteel voeren voor LOB binnen currciulum.nu. We zoeken actief de samenwerking met andere partijen in het onderwijsveld die zich met LOB bezig houden (zoals de partijen van de LOB Tafel), omdat we geloven in krachtenbundeling. Bij ons jaarlijkse LOB Congres proberen we naast decanen ook mentoren, teamleiders, schoolleiders en leerlingen te betrekken. En via de NVS-NVL Academie bieden we professionalisering aan voor individuele LOB'ers en voor teams in scholen. Onze aansluiting bij de FvOv biedt ons de kans om de belangen van leden te behartigen, maar ook om aangehaakt te zijn bij grote onderwijsontwikkelingen, zoals de Toekomst van ons Onderwijs

Dat alles blijven we doen in de hoop er later op terug te kijken met het idee dat we een verschil hebben kunnen maken voor de leerling en student van morgen. Wellicht hebben we bij ons volgende LOB congres op 4 februari 2021 (zet de datum alvast in je agenda) alweer wat slagen in die richting geroeid.

 

NB: De foto's, filmpjes en presentaties van het LOB Congres 2020 worden op een later moment gedeeld met de deelnemers.