Wetsvoorstel ‘Schooldiploma praktijkonderwijs’ open voor reacties

Momenteel ligt een wetsvoorstel voor dat regelt dat alle scholen voor praktijkonderwijs aan hun leerlingen die succesvol het pro doorlopen een officieel erkend schooldiploma en bijbehorend portfolio meegeven. Betrokkenen kunnen nu via een internetconsultatie op dit wetsvoorstel reageren.

Hier kan men reageren op de consultatie. Sinds het voorjaar van 2019 kan een model gebruikt worden voor het schooldiploma in het praktijkonderwijs dat door de Sectorraad Praktijkonderwijs is ontworpen en ter beschikking is gesteld. Het merendeel van de scholen voor praktijkonderwijs reiken deze diploma’s uit. Er is nog altijd een aantal scholen dat geen schooldiploma uitreikt aan leerlingen die het praktijkonderwijs afronden. Deze leerlingen missen de erkenning in de vorm van een diploma die hun leeftijdsgenoten uit andere schoolsoorten wel krijgen. In dit wetsvoorstel wordt voorgesteld dat elke school voor praktijkonderwijs in beginsel aan alle leerlingen een schooldiploma en een bijbehorend portfolio uitreikt. De minister stelt het model voor dit schooldiploma vast. Dit voorstel sluit aan bij de behoefte aan een eenduidige vorm van erkenning voor deze groep leerlingen. Ook de NVS-NVL vindt dat alle leerlingen die het praktijkonderwijs met goed gevolg hebben afgerond, dezelfde vorm van erkenning verdienen. Het voorstel om een persoonlijk portfolio aan het schooldiploma te koppelen zien wij als een meerwaarde. Daarnaast staan wij achter het plan om aan te sluiten bij de andere schoolsoorten in het voortgezet onderwijs en bij de ontwikkelingen in het mbo om een verklaring te verstrekken aan jongeren die de opleiding zonder diploma verlaten. Zie onze reactie.