Wetsvoorstel: decentrale loting terug

Afgelopen maart heeft demissionair minister van Engelshoven een wetsvoorstel ingediend dat decentrale loting weer kan worden toegevoegd als selectiemethode bij alle associate degree-opleidingen en alle bacheloropleidingen met een numerus fixus.

Als het aan de minister ligt kunnen hogescholen en universiteiten weer gebruik gaan maken van loting bij de selectie van studenten voor een opleiding met een numerus fixus. Loten wordt daarmee één van de instrumenten die de onderwijsinstellingen kunnen gebruiken. Om loten weer mogelijk te maken, dient de wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek te worden aangepast. De ministerraad heeft met dit wetsvoorstel van minister Van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap ingestemd. Het wetsvoorstel is aan de Tweede Kamer verzonden en kun je hier teruglezen