Voorziening Vroegtijdig Aanmelden mbo

Per 1 september as. treedt de Voorziening Vroegtijdig Aanmelden (VVA) in werking voor alle aanmeldingen voor mbo-opleidingen per schooljaar 2021-2022. Deze voorziening ondersteunt de informatiestromen tussen mbo-school, vo-school en gemeente die ontstaan door de wetgeving rond vroegtijdig aanmelden mbo.

In de wetgeving rondom vroegtijdig aanmelden en toelatingsrecht worden instellingen verplicht om aan het voortgezet onderwijs door te geven wanneer een leerling van de betreffende school zich in het mbo heeft aangemeld. De wet heeft als doel om te bewaken dat er, tussen het verlaten van de vo-school en de inschrijving op de mbo-school, geen leerlingen uit het zicht verdwijnen.

Landelijk dekkend

Voor het registeren van aanmeldingen en statusveranderingen is de mbo-school verantwoordelijk. Elke aanmelding en statusverandering dient direct doorgegeven te worden aan de betreffende vo-school en gemeente. Deze voorwaarde moet landelijk dekkend zijn. Wanneer een leerling uit Groningen zich aanmeldt bij een mbo instelling in Rotterdam moet ook die aanmelding worden doorgegeven.

Minder administratie

Om de administratieve last die dit teweeg kan brengen te minimaliseren is de VVA ontwikkeld. Met de VVA wordt deze verplichting geautomatiseerd. Voorwaarde is wel dat de scholen hun registratie goed organiseren. De voorziening is gekoppeld aan de  Student Informatie Systemen (SIS) van de scholen en doet zijn werk op de achtergrond.

Koppelpunten

De VVA bestaat uit 3 koppelpunten (vo, mbo, gemeenten) die naadloos met elkaar  communiceren. Deze koppelpunten werken als een soort postbus waarmee iedere aanmelding of statusverandering van nieuwe studenten direct wordt doorgestuurd naar de juiste vo-school en gemeente. De school hoeft zodoende geen extra handelingen te verrichten.

 

Kijk voor meer informatie op: https://www.sambo-ict.nl/wp-content/uploads/2018/12/Factsheet-VVA-v5.pdf