Online conferentie: Passend onderwijs - hoe nu samen verder?

Online conferentie 10 maart 2021 - Passend Onderwijs Hoe nu samen verder?
Alle leerlingen zoveel mogelijk thuisnabij en gezamenlijk laten leren. Dat is de ambitie die voortkomt uit de evaluatie passend onderwijs. In deze ambitie zit een duidelijke opdracht voor de onderwijsprofessionals: zij moeten steeds beter in staat zijn om de benodigde ondersteuning te bieden voor de leerlingen in de school. 

In deze gedachte zit ook de route richting inclusiever onderwijs opgesloten. Is dat onze stip op de horizon? Zijn we op weg naar inclusie? Wat betekent het begrip inclusie voor jou? En wat betekent het in je rol als begeleider? Welke positie neem je in? De rol van de begeleider in de school wordt steeds crucialer. Dit vraagt om versterking van de ondersteuningsstructuur in de school. Welke rol kan een begeleider in het onderwijs nemen vanuit de zone van invloed binnen de thema’s van de evaluatie passend onderwijs?


>> Schrijf je nu in voor deelname aan de online conferentie <<

 

Centrale thema's
Tijdens de conferentie delen we ervaringsverhalen vanuit het po, vo en het mbo, doe je nieuwe inzichten op en leer je van en met collega’s uit het hele land.Tijdens de conferentie delen we ervaringsverhalen vanuit het po, vo en het mbo, doe je nieuwe inzichten op en leer je van en met collega’s uit het hele land. Myrthe Meurders is onze dagvoorzitter en moderator. Zij leidt ons door de ochtend en gaat in gesprek met de sprekers over drie centrale thema’s:
1. Passende ondersteuning in de klas • door Jaap Versfelt
2. Leerling en ouder als gelijkwaardig partner • door Peter de Vries
3. Samenwerking onderwijs – jeugdhulp/zorg • door Wouter Hart

Online voorprogramma
Op maandag 8 maart en dinsdag 9 maart ontvang je op verschillende momenten inspirerende filmpjes van onze sprekers, links naar blogs en/of essays over de drie thema’s om warm te lopen en je voor te bereiden op deze conferentie. 

Deze informatie vormt het startpunt voor de verdieping die je tijdens de conferentie krijgt over het thema naar keuze. Actieve werkvormen staan centraal tijdens de verdiepingssessies waar we met elkaar gedurende een uur de diepte in gaan. De spreker van het thema intervenieert tijdens deze sessie en zal de groep een stap verder brengen door het geven van nieuwe en concrete impulsen.

Voor wie?
Begeleiders en ondersteuners in het onderwijs (ib’ers, ambulant begeleiders, ondersteuningscoördinatoren, SLB’ers, teamleiders, schoolleiders).

Waar?
De conferentie vindt online plaats.

Wanneer?
De livestream en de verdiepings-sessies vinden plaats op woensdag 10 maart 2021 van 10.00 tot 12.00 uur.

Kosten?
De kosten voor deelname aan de online conferentie bedragen 75 euro.>> Schrijf je nu in voor deelname aan de online conferentie <<

Dit congres wordt gezamenlijk georganiseerd door het Steunpunt Passend Onderwijs, de LBBO en de NVS-NVL.