Verkenning gezamenlijke toekomst NVS-NVL en VvSL

De NVS-NVL en de VvSL werken al enkele jaren nauw samen en streven voor een groot deel aan dezelfde doelstellingen na. Waarom zijn we dan twee verenigingen? Op 2 maart ontvingen alle leden van beide verenigingen een brief waarin verkend wordt wat de voordelen zouden zijn van een gezamenlijke toekomst.

De NVS-NVL en de VvSL werken al enkele jaren nauw samen. Of het nu gaat om het doorstroomrecht vmbo-havo en havo-vwo, het belang van LOB binnen Curriculum.nu of de Online Leergang LOB, we weten elkaar steeds weer te vinden. Dat is niet vreemd, want we werken immers voor een groot deel aan dezelfde doelstellingen. Daarnaast bedienen we deels dezelfde achterban. Geregeld krijgen we dan ook de vraag van leden en vanuit organisaties met wie we samenwerken waarom er twee verenigingen zijn.

Die vraag hebben we onszelf de afgelopen tijd ook steeds vaker gesteld. De recente ontwikkelingen in het onderwijsveld en onze veranderende ambities vragen veel van beide verenigingen. Daarom willen we verkennen of het mogelijk is om de krachten te bundelen voor een gezamenlijke toekomst. We hebben de afgelopen tijd onderzocht wat de voordelen zijn. Er is meer dat ons bindt dan scheidt. Wij delen dit hieronder graag.

'Er is meer dat ons bindt dan scheidt'

We hebben hetzelfde doel en hetzelfde belang

 • goede en degelijk geborgde LOB voor alle leerlingen in het onderwijs;
 • LOB écht in de scholen positioneren en een verantwoordelijkheid van de hele school maken, met oog voor regionale en lokale verschillen;
 • zorgen voor een soepele doorstroom bij alle onderwijsovergangen en bijdragen aan een goede start en studentsucces in het vervolgonderwijs;
 • zorgen dat jongeren zelfbewust, keuzevaardig en met vertrouwen de toekomst tegemoet gaan;
 • optimale professionalisering van alle LOB-ers in het hele vo en mbo (decanen, LOB-coördinatoren, SLB-ers, mentoren en vakdocenten).

We streven naar één krachtige en toekomstbestendige organisatie, want samen

 • zijn we een duidelijk en herkenbaar aanspreekpunt voor alle leden en stakeholders;
 • nemen we de leiding en vervullen we een brugfunctie tussen alle LOB-schakels van leerling tot en met regering;
 • hebben we meer organisatiekracht en doen we geen dingen dubbel;
 • behartigen we de belangen van onze leden beter;
 • zijn we toekomstgericht en toekomstbestendig;
 • zorgen we voor borging van alle producten, diensten en materialen die er tot nu toe ontwikkeld zijn in het onderwijsveld.

We gaan voor kwaliteit in verscheidenheid, want samen

 • kunnen we elkaars kwaliteiten versterken (1+1= méér dan 2);
 • maken we leren van elkaar mogelijk;
 • kunnen we elke doelgroep afzonderlijk beter bedienen;
 • staan we dicht bij de leden op de werkvloer en dicht bij de beleidsmakers.

In de volgende stap onderzoeken we hoe dat ‘samen’ eruit kan zien. De komende maanden zullen we hierover verder informeren.

Voor vragen of informatie kun je uiteraard bij ons terecht: bureau@nvs-nvl.nl.