Vacature: bestuurslid met financiele portefeuille per 1 juni 2019

Ter vervanging van de huidige penningsmeester, die zijn drie termijnen van drie jaar heeft voltooid, zoekt de NVS-NVL met ingang van 1 juni 2019 een bestuurslid met financiële portefeuille. Lees meer en solliciteer!

Wie wij zijn

De NVS-NVL is de onderwijsvereniging (+/- 2.000 leden) voor begeleiders in het voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs. Onder meer decanen, LOB-coördinatoren, (studie)loopbaanbegeleiders, mentoren, leerlingbegeleiders en zorgcoördinatoren zijn lid bij ons.

Wij vinden dat alle leerlingen recht hebben op goede begeleiding en ondersteuning bij het leren leren, leren kiezen en leren leven. Wij geloven dat alleen goed gepositioneerde, deskundige, vaardige en lerende onderwijsprofessionals goede begeleiding kunnen bieden, faciliteren en/of coördineren. Daarom zetten wij ons in voor de professionalisering en positionering van eenieder die daarin een rol speelt. We doen dit langs de begeleidingslijnen loopbaanontwikkeling en leerlingondersteuning.

De NVS-NVL bevindt zich in een innovatietraject. We staan voor de uitdaging om flexibel in te spelen op de ontwikkelingen in het onderwijs en de maatschappij. We willen samen met leden een voortrekkersrol vervullen als het gaat om begeleiding en ondersteuning van leerlingen in het onderwijs.

Ter vervanging van de huidige penningsmeester, die zijn drie termijnen van drie jaar heeft voltooid, zoekt de NVS-NVL met ingang van 1 juni 2019 een:

Bestuurslid met financiële portefeuille                                     

Profiel

Als lid van het Algemeen Bestuur van de NVS-NVL:

 • Heb je affiniteit met de doelstellingen van de vereniging en de uitdagingen waar de vereniging voor staat;
 • Ben je op hoofdlijnen op de hoogte van de ontwikkelingen in het onderwijs;
 • Heb je gevoel voor bestuurlijke verhoudingen, een helikopterview, goede communicatieve vaardigheden en een open teamgeest.

Voor de financiële portefeuille zijn wij op zoek naar iemand met:

 • Financieel en strategisch inzicht, analytisch vermogen;
 • Ervaring (beroepsmatig dan wel vrijwillig) met een vergelijkbare of verwante functie.

Onze ideale kandidaat is iemand die:

 • Opereert op het snijvlak onderwijs en bedrijfsvoering;
 • Mee kan denken met een organisatie in verandering;
 • (globale) kennis heeft van onderwijsbekostiging;
 • Ervaring heeft met subsidietrajecten (en/of contacten bij de ministeries)

Taken

Het bestuurslid met financiële portefeuille heeft binnen de NVS-NVL de volgende taken:

 • het houden van toezicht op de financiële ontwikkeling en financiële gezondheid van de vereniging;
 • het uitzetten en bewaken van het financieel beleid;
 • het (laten) opstellen en (laten) presenteren van de concept jaarstukken (jaarrekening, verslag kascommissie, prognoses,) en van de concept begroting.

De directeur is belast met de uitvoering en wordt hierbij ondersteund door een accountant- en adviesorganisatie. In de praktijk heb je dan ook meer de rol van sparringpartner, adviseur en toezichthouder.

Over het Algemeen Bestuur

Het Algemeen Bestuur bestaat momenteel uit vier enthousiaste en vernieuwingsgerichte leden. Het Algemeen Bestuur bestuurt de vereniging op hoofdlijnen. Het bepaalt de koers van de vereniging, schept de randvoorwaarden en bewaakt de missie/visie en doelstellingen. Het Algemeen Bestuur legt verantwoording af aan de Ledenraad. Voor de uitvoering en leiding beschikt de vereniging over een bureau en een directeur. De leden van het Algemeen Bestuur worden in principe benoemd voor een periode van drie jaren, waarna hij/zij tweemaal voor eenzelfde periode kan worden herbenoemd.

Tijdsinvestering

Het Algemeen Bestuur vergadert zes maal per jaar (vier maal per jaar bestuursvergadering, twee maal per jaar ledenraadbijeenkomst). Daarnaast wordt van je verwacht dat je vanuit betrokkenheid een paar keer per jaar aanwezig bent bij een bijeenkomst of evenement. Tot slot overleg je elk kwartaal  (al of niet telefonisch) met de directeur.

Wat wij bieden

Als lid van het Algemeen Bestuur krijg je de kans om in een plezierige en informele sfeer bouwen aan een toekomstbestendige en relevante vereniging voor begeleiders en begeleiding van leerlingen in het onderwijs. Het is een onbezoldigde functie, maar er wordt een adequate reis- en onkostenvergoeding geboden. 

Meer informatie

Wil je meer informatie over de vacature, dan kun je contact opnemen met Tessa Leonhard (directeur) via 030-7609760 of t.leonhard@nvs-nvl.nl of met Ben Kuiper (de huidige penningmeester) via 06-55852908.

Belangstelling?

Een brief met motivatie en CV kun je tot uiterlijk 1 februari  a.s. sturen naar NVS-NVL, ter attentie van Tessa Leonhard (directeur) via t.leonhard@nvs-nvl.nl.