Update: Wet gelijke kans op doorstroom vmbo-havo

Regelmatig krijgen wij de vraag of de wet doorstroom vmbo-havo al definitief is. Lees de laatste stand van zaken in dit artikel.

In april 2019 heeft de Raad van State advies (pfd) gegeven. De wet ligt nu bij de Tweede Kamer. De vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, belast met het voorbereidend onderzoek van dit wetsvoorstel, heeft op 5 juni 2019 verslag (pdf) uitgebracht. Onder het voorbehoud dat de hierin gestelde vragen en gemaakte opmerkingen voldoende zullen zijn beantwoord, acht de commissie de openbare behandeling van het wetsvoorstel genoegzaam voorbereid. Hoe gaat het nu verder met het wetsvoorstel? De minister zal het wetsvoorstel verdedigen in een plenair debat. Na het debat volgt een stemming over de wijzigingsvoorstellen, daarna over het hele wetsvoorstel. Als het wetsvoorstel is aangenomen, gaat het naar de Eerste Kamer. Zie ook onze eerder berichtgeving hieromtrent.