Update: Impulsoverleg evaluatie Passend Onderwijs

De evaluatie van het Passend Onderwijs is naar voren gehaald. Voor de zomer 2020 wordt het stelsel geëvalueerd door en in de Tweede Kamer. In voorbereiding daarop wordt er wetenschappelijk onderzoek gedaan, maar er wordt ook een veldmeting gedaan. Om die veldmeting te kunnen doen is een flink aantal partijen uitgenodigd als vertegenwoordiging van het (onderwijs)veld. Dit heet het Impulsoverleg. Beleidsmedewerker Elzeline Bergisch over de bijdrage van de NVS-NVL bij dit overleg.

Eind januari stond de zogenaamde ‘praatplaat’ op de agenda van dit overleg. Deze is naar aanleiding van de veldraadplegingen in december gemaakt. Voor de toekomst van Passend Onderwijs is een aantal scenario’s voorgelegd aan het impulsoverleg. Die scenario’s heeft elke partij besproken in de organisatie. Binnen de NVS-NVL zijn ze tijdens beleidsoverleg (pdf) voorgelegd. Ook onze directeur en collega-zorgcoördinatoren hebben zich namens de NVS-NVL over de scenario’s gebogen.

Een belangrijke randvoorwaarde voor Passend Onderwijs is het lerarentekort. Dit is een terugkerend thema. De opbrengst wordt verder uitgewerkt door OCW: op 4 en 6 maart zijn er weer veldraadplegingen, waarbij elke partij twee mensen uit de achterban mag afvaardigen om input te leveren.

Ezeline bergisch: 'Het is zinnig om als NVS-NVL bij dit impulsoverleg aangesloten zijn, omdat het belangrijk is om mee te praten over de huidige stand van zaken rondom passend onderwijs en onze visie daarop. We behartigen daarmee op een redelijk directe manier de belangen van de leerlingen en hun begeleiders'.

Voor vragen, neem gerust contact op: e.bergisch@nvs-nvl.nl