Subsidie aanvragen bij Lerarenontwikkelfonds voor LOB in het vo en mbo

Heb jij een goed idee voor beter onderwijs? Vraag een subsidie aan bij het Lerarenontwikkelfonds (LOF) voor je initiatief!

Voldoet je aanvraag aan de voorwaarden, dan krijgt de docent of het schoolteam ruimte om onder schooltijd te werken aan de ontwikkeling van de innovatie. Ook op het gebied van loopbaanontwikkeling en -begeleiding (LOB) zijn er verschillende initiatieven en subsidiemogelijkheden. Kijk bijvoorbeeld naar het initiatief Breek Los.

Wil je meer weten over dit initiatief? In een workshop op het LOB Congres van de NVS-NVL nemen Bjorn Hillebrandt en Jeroen Wintraecken van Helicon Opleidingen, MBO te Den Bosch je mee op reis hoe LOB als basis van het mbo kan dienen. Lees hier meer over de workshop!

Leraren kunnen nog tot en met 21 januari bij (LOF) een subsidieaanvraag indienen voor de uitwerking van eigen ideeën voor beter onderwijs. Na 22 januari is er nog één subsidieaanvraagperiode tot en met 16 april. Pak je kans om via LOF tijd en ruimte te krijgen om een initiatief voor beter onderwijs uit te werken.

Klik hier voor alle info!