Studie naar LOB in coronatijden

 

De Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) is een samenwerkingsverband van 37 landen om sociaal en economisch beleid te bespreken, te bestuderen en te coördineren. De OECD heeft aangekondigd onderzoek te zullen doen naar Loopbaanontwikkeling in tijden van COVID-19.  

Deze aankondiging deed de organisatie in een van hun webinars die hier is terug te zien. 


Career ready?

De OESOE publiceerde al eerder de paper ‘Career ready? How schools can better prepare young people for working life in the era of COVID-19’. Willem Gebuis, NVS-NVL ambassadeur, trainer en lid van onze ledenraad, schreef voor onze leden een korte intro in het Nederlands. De integrale versie van kun je hier downloaden.


Introductie van Willem Gebuis

Career ready? How schools can better prepare young people for working life in the era of COVID-19’

Deze publicatie is een werkdocument, en zal voorlopig dus niet af zijn. Het is een beschrijving van de stand van zaken aan het begin van de Covid-19 pandemie, die naast alle in het nieuws al vaak besproken effecten, ook een enorme impact heeft op jongeren die zich oriënteren op de arbeidsmarkt. Een arbeidsmarkt die onvoorspelbaarder is geworden dan ooit tevoren. Een en ander wordt ondersteund door statistiek, o.a. uit PISA-onderzoeken, soms met verrassende feiten. Ik noem er één: het ontwikkeld beroepsperspectief (career-readiness) onder jongens en meisjes in de meeste westerse landen is beduidend lager dan dat van dezelfde doelgroep in niet-westerse. Nederland bungelt ergens onderaan in het overzicht, jongens nog iets lager dan meisjes, maar landen als Azerbeidzjan en Brunei staan helemaal bovenaan! Er lijkt dus werk aan de winkel voor de LOB-functionarissen in ons land!

Nu het in Corona-tijd een stuk lastiger, soms zelfs onmogelijk, is om jongeren zich terdege te laten oriënteren op vervolgopleidingen en arbeidsmarkt komt het erop aan dat we goed zicht krijgen op hoe zij hun toekomstperspectief ontwikkelen. Het rapport beschrijft wat er tot aan het uitbreken van de pandemie zoal gebeurt aan Loopbaan Ontwikkeling en Begeleiding, maar komt niet echt met oplossingen. Misschien is het daar nog te vroeg voor.

Ik werd vooral geprikkeld door deel 5, met hoofdstuktitels als: “From good practice to effective delivery, 5.4”, en “The Future of Education and Skills, 5.7”. En wat vind je onder 5.4? Dat de omvang van beschikbare academische literatuur over LOB verrassend gering is, en dat zou een verklaring zijn waarom de overheid liever op processen stuurt dan op resultaat!  Dan maar snel naar 5.7: Het wordt een hele uitdaging om jonge mensen voor te bereiden op een arbeidsmarkt met banen, waarvan we nu nog niet precies weten hoe die eruit gaan zien.

En hoe gaan we nu praktisch aan het werk met LOB in coronatijden? Er staan wel wat tips in over hoe je inhoudelijk aan kwaliteit van LOB kunt werken, maar we moeten nog even wachten op een vervolg van dit rapport/werkdocument om zicht te krijgen op hoe we dat gaan doen. Misschien hebben we intussen dan zelf het wiel al uitgevonden.

Nu lijkt het net alsof ik de lezers afraad het rapport te lezen, maar niets is minder waar. Dè LOB-vraag voor 2021 heb ik al gevonden: “Hoe gaan we ervoor zorgen dat onze meisjes en jongens naar een hogere plaats komen op de index over loopbaanperspectief?” Dit rapport geeft daar echt wel wat tips voor. Benieuwd naar de LOB vragen die onze leden hierin vinden. Ik hoor het graag!

Willem Gebuis E: w.gebuis@nvs-nvl.nl


Stakeholdersgroup OECD

Er is de mogelijkheid om je aan te melden voor een informele stakeholdersgroup (bij Anthony Mann (Anthony.mann@oecd.com), rond de studie ‘The Career Readiness in the Pandemic’. Daarnaast is een conferentie over dit onderwerp in het najaar van 2021 aangekondigd. Zodra daar meer over bekend is, stellen we onze leden op de hoogte.

>> Lees op deze pagina meer actuele informatie over LOB in coronatijden