Stappenplan voor scholen bij kindermishandeling in coronatijd

Niet voor alle leerlingen/studenten is thuis een veilige plek. Voor kinderen die seksueel misbruikt of mishandeld worden door een huisgenoot, zijn de maatregelen rondom het coronavirus extra zwaar, omdat een deel van hun leven buitenshuis wegvalt. Wat kan je als school doen als je het idee hebt dat het voor jouw leerling/student geldt? Wij zochten het uit.

Veilig Thuis adviseert volgende stappen voor scholen:

  • Stap 1: Zorg dat je als mentor minimaal 1 keer per week individueel contact hebt met al je mentorleerlingen. Bespreek hoe het gaat. Merk je dat de leerling meer contact nodig heeft? Spreek hem/haar dan vaker in de week.
  • Stap 2: Als het niet goed gaat thuis: schakel als mentor de zorgcoördinator, ondersteuningcoördinator of aandachtsfunctionaris van de school in of mobiliseer de hulpverlening die al betrokken is bij de leerling. Stem af wat zij kunnen doen.
  • Stap 3: Als het niet goed gaat thuis: activeer het netwerk. Kan de leerling tijdelijk ergens anders verblijven, bijv. een dag(deel)? Bijv. op de zorgboerderij waar de leerling wellicht al rondloopt.
  • Stap 4: Als de thuissituatie onhoudbaar wordt en met hulpverlening en binnen het netwerk is niks te regelen, vang de leerling dan toch op school op.

Je kunt deze stappen uiteraard aanpassen aan de schoolsituatie. Het gaat erom dat er een stappenplan wordt vastgesteld en nageleefd, zodat deze kinderen niet vergeten worden.

 

Meer lezen: