Stand van zaken Curriculum.nu

Lees in dit artikel wat de laatste stand van zaken is rondom Curriculum.nu. Het belang van LOB binnen de herziening wordt erkend en onderschreven, zo schrijft Sandra Mors, projectleider binnen de NVS-NVL.

door Sandra Mors

De commissie Onderwijs van de Tweede Kamer heeft op 15, 20 en 27 januari gesproken over de voorstellen van de ontwikkelteams Curriculum.nu ter herziening van het onderwijscurriculum en de algemene adviezen van de coördinatiegroep van Curriculum.nu. De bijeenkomsten waren te bezoeken en live te volgen. Tessa Leonhard en Sandra Mors waren namens de NVS-NVL op 20 januari aanwezig en hebben de hoorzitting gevolgd. Voorafgaand aan de hoorzittingen hebben de NVS-NVL en VvSL hun standpunt ten aanzien van het vervolg van Curriculum.nu uiteengezet in een position paper. Wij pleiten daarin voor een ontwikkelteam voor LOB, dat kan dienen als vliegwiel voor de implementatie van LOB in de vervolgfasen van Curriculum.nu. 

Tijdens de hoorzittingen werd het belang van LOB o.a. door Jan van Nierop, voorzitter Stichting Platforms VMBO en door Pieter Lossie, voorzitter van het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) erkend en onderschreven binnen de herziening van het curriculum.

Jan van Nierop: ‘Leren kiezen is het belangrijkste wat we kunnen doen in het onderwijs.’

Pieter Lossie: ‘Geef LOB een formele plek in het vervolgtraject van curriculum.nu om te zorgen voor verankering van LOB in het onderijws.’

Vrijdag 7 februari consulteert het ministerie van OCW de vakverenigingen (waaronder de NVS-NVL en de VvSL) over het vervolg en de doelstellingen van de curriculum herziening. Vervolgens vindt op 5 maart een debat plaats in de Kamer over de voorstellen. Ook is dit debat weer te bezoeken of live te volgen via de website van de Tweede Kamer. Na behandeling in de Tweede Kamer moet ook de Eerste Kamer nog akkoord gaan met de voorstellen van de ontwikkelteams en de adviezen van de coördinatiegroep van Curriculum.nu. Bekijk hier het advies van de Coördinatiegroep. De coördinatiegroep van curriculum.nu adviseert o.a. LOB te borgen in het onderwijsprogramma van alle leerlingen in het v(s)o.

Wanneer het parlement akkoord gaat, dan zullen de kerndoelen en eindtermen voor het po en de onderbouw vo worden geactualiseerd op basis van de voorstellen van Curriculum.nu. Daarnaast gaat dan ook de ontwikkeling van bouwstenen in de bovenbouw van het vo van start. De NVS-NVL en de VvSL pleiten voor een formele plek voor LOB in het vervolg van Curriculum.nu. 

Meer lezen?