Staat van het Onderwijs 2021

Op woensdag 14 april vond de lancering van de Staat van het Onderwijs 2021 plaats. Niet verrassend was de boodschap dat corona de bestaande problemen in het onderwijs vergroot. Grote zorg is er met name over de laaggeletterdheid onder jongeren, de toenemende kansenongelijkheid en de opgelopen leerachterstanden. 


Zoals uit de Staat van het Onderwijs blijkt, is het onderwijs aan renovatie toe. Het advies was om tijd te maken om structureel te werken aan de onderwijskwaliteit en hierbij gebruik te maken van de kennis die er al is. De oproep is: vind niet allemaal opnieuw het wiel uit en maak van een crisis een kans.

Via deze pagina vind je de integrale publicatie van de Staat van het Onderwijs 2021.