Samenvatting onderzoek 'Verbeterde aansluiting mbo-hbo. Wat werkt?'

Iedereen lijkt het er over eens te zijn dat mbo-studenten het niet goed doen op het hbo. Maar hoeveel mbo-studenten stromen er eigenlijk het hbo in en hoeveel vallen er uit? Researchned heeft een samenvattend boekje van het onderzoek 'Verbeterde aansluiting mbo-hbo. Wat werkt?' gemaakt.

Downloaden de samenvatting van de verschillende rapporten die zijn voortgekomen uit het onderzoek hier (pdf).

Meer informatie is te lezen op de website van NRO:

Doorstroom mbo-hbo staat breed in de belangstelling. Met name het studiesucces van mbo-studenten op het hbo baart zorgen, dit zou steeds lager worden. Een belangrijke, maatschappelijke vraag is dan ook: hoe kan de doorstroom mbo-hbo verbeterd worden en de uitval van mbo-studenten op het hbo worden tegengegaan?

Een veelvoud aan factoren blijkt een rol te spelen bij de uitval en switch van mbo-studenten op het hbo. Om een aantal voorbeelden te noemen: type opleiding, locatie van de hbo-instelling, de migratieachtergrond van studenten, binding met docenten en medestudenten en de voorbereiding op het mbo. Het is een complex geheel aan factoren dat een rol speelt en we kunnen dan ook stellen dat 1) dé mbo-student die uitvalt of switcht op het hbo niet bestaat en 2) dat er niet één algemeen geldende oplossing is waarmee uitval en switch van mbo-studenten kan worden tegengegaan. Oplossingen zullen 'op maat' gemaakt moeten worden. Bijvoorbeeld op instellings- of regioniveau. Daarbij dient er aandacht te zijn voor de samenstelling van de groep studenten die binnen die instelling/regio uitvalt/switcht en de redenen waarom juist die groep binnen die instelling/regio uitvalt.