Publicatie: 'Bezorgd naar school'

Een op vijf scholieren woont samen met een langdurig ziek gezinslid en heeft een verhoogde kans op psychosomatische klachten. Middelbare scholieren met een zorgsituatie thuis scoren minder goed op levenstevredenheid, ervaren gezondheid, psychosomatische klachten en schooldruk. 

Het opgroeien met ziekte blijkt meer van invloed op de kwaliteit van leven van scholieren dan extra tijd besteden aan (huishoudelijke) taken. Voldoende steun van thuis, vrienden, klasgenoten en leraren kan de kwaliteit van leven van scholieren met een langdurig ziek gezinslid verbeteren. Dit blijkt uit Bezorgd naar school. Kwaliteit van leven van scholieren met een langdurig ziek gezinslid, een onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) en de Vrije Universiteit (VU) Amsterdam.

Het SCP onderzocht samen met de Vrije Universiteit Amsterdam in hoeverre scholieren (12-16 jaar) die een langdurig ziek gezinslid hebben, verschillen van degenen zonder ziek gezinslid op ervaren gezondheid, psychosomatische klachten, levenstevredenheid en schooldruk. Ook keken de organisaties naar tijdsbesteding aan taken thuis en steun vanuit de omgeving als mogelijke verklaringen voor verschillen tussen deze groepen scholieren. De studie is gebaseerd op een enquête die eind 2017 is uitgezet onder scholieren in Nederland (Health Behaviour in School-aged Children studie, HBSC’17). Aan dit onderzoek deden 6500 respondenten van het voortgezet onderwijs mee, inclusief ruim 1200 met een langdurig ziek gezinslid. Langdurig ziek betekent dat het om een situatie gaat die langer dan drie maanden duurt en waarbij sprake is van een lichamelijke of psychische aandoening (zoals kanker, suikerziekte, hartziekten, depressie, verslaving, autisme of een verstandelijke beperking).

Klik hier om het onderzoek te lezen