Project Thuisschoolmaatje: steuntje in de rug voor leerlingen in kwetsbare positie

Scholen doen er alles aan om in quarantainetijd alle leerlingen les op afstand te bieden. Niet voor alle jongeren is het volgen van thuisonderwijs even gemakkelijk omdat hun ouders hen bijvoorbeeld niet kunnen goed begeleiden of omdat er veel drukte is in huis. Zie jij als mentor, leerlingbegeleider of zorgcoördinator een leerling binnen jouw school die baat zou kunnen hebben bij een thuisschoolmaatje? Meld hem of haar aan!

Wat doet een Thuisschoolmaatje? 

Een thuisschoolmaatje is een (geselecteerde) vrijwilliger die drie keer per week contact willen hebben met een leerling die dat juist in deze periode mist. Niet om de taak van leraar of mentor over te nemen, maar om een stukje algemene ondersteuning te bieden. Bijvoorbeeld door even te overhoren, te helpen met een planning of gewoon te luisteren naar wat de leerling die dag bezighoudt. Sinds zaterdagochtend 4 april de website gelanceerd is, hebben ruim 2.500 vrijwilligers zich gemeld op www.Thuisschoolmaatje.nl. Om al die vrijwilligers effectief in te zetten de komende maanden roepen de initiatiefnemers mentoren / begeleiders van middelbare scholen op om zich te melden. Alleen dan kunnen de vrijwilligers aan de juiste leerlingen gekoppeld worden.

 

Hoe werkt het?

Een mentor Thuisschoolmaatje op een middelbare school selecteert, eventueel in overleg met de zorgcoördinator, de leerlingen die extra aandacht of ondersteuning kunnen gebruiken in de vorm van een thuisschoolmaatje. Als leerling en ouders enthousiast zijn, kan de mentor contact opnemen met de regio-coördinator Thuisschoolmaatje (bekijk ook onze vacatures voor regio-coördinator). De regio-coördinator weet welke vrijwilligers beschikbaar zijn om samen tot een goede match te komen. De mentor zorgt voor een warme overdracht.  

Aanmelden van leerlingen kan via het formulier op www.vo-raad.nl/thuisschoolmaatje.nl. Op deze site is ook meer informatie te vinden over het initiatief.