Praktijkgericht vak op de havo

Het havoplatform heeft een brochure over het praktijkgericht vak op de havo gepubliceerd: HavoP. Op de congressen van het havoplatform was er belangstelling voor een praktijkgericht vak op het havo. Vierentwintig scholen hebben zich na een oproep op het congres verenigd in een leernetwerk om na te denken over een praktijkgericht vak.

De ideeën van het Havoplatform en de ideeën en praktijkervaringen van de scholen uit het leernetwerk zijn de uitgangspunten voor de brochure. Deze zijn in verschillende netwerkbijeenkomsten en door middel van een vragenlijst en interviews geïnventariseerd. Het gedachtegoed en de praktijkervaring van de ‘Vakhavo’ van het Calvijn College Goes vormen een belangrijke bron voor de ontwikkeling van HavoP.

De brochure is hier te downloaden

De NVS-NVL is een voorstander om alle leerlingen praktische kennis en vaardigheden aan te leren en daarmee ervaringen binnen en buiten de school kunnen opdoen. Daarom juichen wij het praktijkgericht vak op de havo toe. Wij denken graag met partners mee aan de plek van LOB binnen de Vakhavo en de ontwikkeling van HavoP.

Onlangs zijn ook de pilot praktijkgerichte programma’s in de nieuwe leerweg van het vmbo gestart. Voor de start van de pilot praktijkgerichte programma’s heeft YoungWorks op basis van interviews kwalitatief onderzoek gedaan naar leerlingen en de nieuwe leerweg. Hoe ervaren jongeren het vmbo-onderwijs dat zij volg(d)en? En hoe kijken zij naar de nieuwe leerweg? Lees erover in dit rapport.