Ontmoeting NVS-NVL & Ingrado

Begeleiders in het onderwijs en leerplichtambtenaren (LPA) spraken op 20 mei tijdens, een door de NVS-NVL en Ingrado georganiseerde, online bijeenkomst over de samenwerking tussen de scholen en leerplicht.

Na een voorstel poll en een Utrechtse casus van Mariska van der Poel (LPA) en Jard de Jager (Amadeus Lyceum) gingen de deelnemers aan de hand van top en tips in gesprek (Zie afbeelding). De volgende kritische succes factoren werden op deze middag genoemd: ga uit van de behoefte van de leerling, zorg voor korte lijntjes, heb vertrouwen in ieders deskundigheid, praat met de leerling en ouders, zorg voor een duidelijk plan en een regievoerder zodat de neuzen dezelfde kant op staan, bied maatwerk en durf in kansen en out of the box te denken. De belangrijkste aandachtspunten bleken: vroegtijdige signalering, financiering, schakel op tijd de LPA en deskundige specialistische zorg in, zorg dat je de contactpersonen (LPA’s in de regio en begeleider op school) kent en weet te vinden en overval de leerling niet met een groot aantal volwassen hulpverleners tijdens een gesprek. Baken dit af. Het belang van goede samenwerking tussen de begeleiders van school en de LPA was de rode draad van de bijeenkomst op deze middag. Veel gaat goed, maar er zijn nog een aantal verbeterpunten en uitdagingen. Wij zullen hier in de toekomst aandacht aan besteden en houden jullie op de hoogte.

Afbeelding1.png

Wil jij meer info? Stuur dan een mail aan: e.bergisch@nvs-nvl.nl