Onderzoek: minder mbo-4-studenten kiezen voor hbo

De afgelopen tien jaar kiest een steeds kleiner deel van de mbo-4 studenten voor een hbo-opleiding. Het Ministerie van OCW laat door ResearchNed een onderzoek uitvoeren om inzichtelijk te maken waarom dit is. 

De onderzoekers willen graag de mening van decanen, SLB'ers en mentoren optekenen. Zij doen graag een beroep op de leden van de de NVS-NVL: werk je mee aan dit onderzoek? Wat zie je bijvoorbeeld gebeuren in de praktijk als het gaat om de overwegingen en keuzes van mbo-4 studenten? Meewerken aan het onderzoek kan via www.resned.nl/mbohbo. De antwoorden worden strikt vertrouwelijk behandeld en zijn anoniem. Dit betekent dat een ingevulde vragenlijst nooit te herleiden is tot een persoon. Voor vragen of opmerkingen over het onderzoek kun je een e-mail sturen aan onderzoek@researchned.nl. Alvast hartelijk dank voor je medewerking!