Onderwijsorganisaties slaan handen ineen voor LOB in Curriculum.nu

Een week voorafgaand aan het debat in de Tweede Kamer over Curriculum.nu vragen onderwijsorganisaties gezamenlijk aandacht voor het belang van een formele plek voor LOB in het vervolgtraject.

Middels een brief aan de Kamerleden van de Vaste Kamercommissie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en aan minister Slob, als bewindspersoon tijdens het debat op 5 maart a.s., maakten zij op donderdag 27 februari jl. duidelijk dat een formele plek voor LOB in het vervolgtraject van curriculum.nu noodzakelijk is om LOB te kunnen borgen in het nieuwe curriculum.

De brief werd ondertekend door: de Algemene Vereniging voor Scholleiders (AVS), de Bijzondere leerstoel Leeromgeving en -loopbanen, de Federatie Onderwijsvakorganisaties (FvOv), het Interstedelijk Studentenoverleg, het landelijk Aktie Kommittee Scholieren (LAKS), de Landelijke Studentenvakbond (LSVb), Platform TL, Stichting Platforms VMBO (SPV), de Vereniging Hogescholen, de Vereniging van Universiteiten (VSNU) en de verenigingen van decanen en voor LOB (de NVS-NVL en de VvSL).

Zorg om LOB breed gedeeld

De NVS-NVL en VvSL hebben zich vanaf het begin van de curriculumherziening ingezet om LOB te verweven in de verschillende leergebieden, o.a. door ‘met een LOB bril op op alle tussenproducten van alle leergebieden feedback te geven in de hoop dat ontwikkelteams. Echter, omdat LOB geen formele status had in het project en er niet op gestuurd werd, is er in de praktijk weinig van terecht gekomen in de eindproducten. In een eerdere brief aan de Kamerleden en de ministers en een position paper spraken de verenigingen hierover hun zorg uit ‘Als LOB niet geborgd wordt, blijft het te vrijblijvend en worden de verschillen tussen scholen in de kwaliteit en wijze waarop leerlingen worden voorbereid op hun toekomst eerder groter dan kleiner’.

Ook andere partijen misten LOB in de eindproducten. De Coördinatiegroep van Curriculum.nu gaf in haar eindadviezen op 10 oktober 2019 aan dat Loopbaanontwikkeling en –begeleiding  een cruciale rol speelt in het voorbereiden van leerlingen op een passende vervolgopleiding en een volwaardige rol in de samenleving. 'Het is dan ook van groot belang, aansluitend bij de oproep van het vervolgonderwijs, dat loopbaanontwikkeling en –begeleiding een volwaardige rol in het onderwijs krijgt’. Tijdens de hoorzittingen van 20 januari en 27 januari in de Tweede Kamer, noemde Jan van Nierop als voorzitter van SPV, LOB als het ‘allerbelangrijkste’ voor een goede doorstroom van leerlingen naar vervolgonderwijs en arbeidsmarkt en onderstreepte Pieter Lossie, voorzitter van het LAKS, het belang van LOB voor de motivatie van leerlingen.

Hoopvol

Tessa Leonhard, directeur van de NVS-NVL, kijkt hoopvol uit naar het debat op 5 maart: ‘Dat scholieren, studenten, onderwijsvakorganisaties, de vmbo platforms, hoger onderwijs en de wetenschap, zich gezamenlijk uitspreken, maakt duidelijk dat het belang van LOB voor het onderwijs van vandaag en morgen breed wordt gedragen. Dat is een geweldige ontwikkeling voor het onderwijs. Hopelijk ziet ook de overheid dat zij nu aan zet is om te zorgen dat het curriculum aansluit bij wat jongeren nodig hebben richting hun toekomst.'

Lees hier de brief van 27 februari jl. aan:
- De Kamerleden van OCW
Minister Slob