Onderwijsbegroting teleurstellend

Wordt de urgentie voor meer geld en meer kwaliteit in het onderwijs gevoeld? Wie de troonrede heeft gehoord, zou denken van wel. In de praktijk valt dit echter tegen.

In de troonrede wordt de indruk gewekt dat er veel extra geïnvesteerd gaat worden in de kwaliteit van het onderwijs en dat de regering om het nijpende lerarentekort tegen te gaan ‘blijft bevorderen dat nog meer mensen voor dit mooie beroep kiezen’, maar in de miljoenennota zelf valt dit erg tegen. Ook is er geen geld gereserveerd om iets te doen aan de hoge werkdruk in het VO, ondanks de schrijnende verzuimcijfers (ruim een derde hoger dan het landelijk gemiddelde, voor het OOP zelfs nog hoger).

De Raden en de bonden (waaronder de FvOv, waar de NVS-NVL bij aangesloten is) stuurden in juli een brief naar minister Slob met het dringende verzoek tot een noodpakket voor het po en vo, maar hier is dus geen gehoor aan gegeven. Het lijkt alsof er geen echte urgentie wordt gevoeld, terwijl dat wel met de mond wordt beleden. Hopelijk kunnen de Kamerleden dit nog ten goede keren.

Op een aantal specifieke terreinen worden wel extra investeringen gedaan, zoals in technisch vmbo en in het tegengaan van onderwijsachterstanden. Daarnaast biedt de extra investering in jeugdhulp perspectief voor het bestrijden van thuiszitten, mits hierin de samenwerking wordt gezocht met het onderwijs.