Nieuwe Leerweg, de huidige stand van zaken

De komende jaren worden de gemengde leerweg (GL) en de theoretische leerweg (TL) van het vmbo samengevoegd tot één nieuwe leerweg. Lees hier de laatste updates rondom de ontwikkelingen.

De komende jaren worden de gemengde leerweg (GL) en de theoretische leerweg (TL) van het vmbo samengevoegd tot één nieuwe leerweg.  Eerder publiceerden wij al over de uitkomsten van een peiling onder onze leden onder onze leden over LOB en de Nieuwe Leerweg. Ook Platform-TL zette hierover een vragenlijst uit. De uitkomsten zijn verwerkt in deze infographic De VO-raad maakte een samenvatting van de huidige stand van zaken over de Nieuwe Leerweg.