Met Andere Ogen: help de ontwikkelkansen van kinderen te vergroten

De beweging Met Andere Ogen is een netwerk waarin aandeelhouders samen doen en leren. Aandeelhouders zijn actief in het onderwijs, op het terrein van jeugd(zorg) of bij een gemeente. Lees er in dit artikel meer over en meld je aan als aandeelhouder.

Wat heeft het kind nodig? Om deze vraag te beantwoorden, heeft de Coalitie Onderwijs-Jeugd-Zorg de krachten gebundeld in het leertraject Met Andere Ogen. Door samenwerking tussen (passend)onderwijs, kinderopvang, (jeugd)gezondheidszorg en hulp te verbeteren, worden ontwikkelkansen van kinderen vergroot. Meer preventie en ook oplossingen die ‘het stelsel’ verbeteren. De grote uitdaging is om het kind centraal te stellen en samen te werken om het een sterke basis te geven. Lees ook dit document voor meer achtergrondinformatie.

Het doel van de aanpak Met Andere Ogen is om samen met Onderwijs-Jeugd-Zorg lokaal al doende lerend te faciliteren wat werkt. Wat helpt om kinderen de juiste ontwikkelkansen te bieden? Welke verbinding leggen we tussen onderwijs en jeugdzorg/jeugdhulp en andere partners?

Om dit doel te bereiken, is er een aantal inspiratieregio’s aangewezen waarin zogenaamde Communities of Practice (COP) worden opgericht. Mensen uit het werkveld kunnen daarin met elkaar uitwisselen en van elkaar leren. Elke COP wordt voorgezeten en het is de bedoeling dat er van de opbrengsten een kennisbank ontstaat. Lijkt het je leuk om mee te doen aan zo’n COP, dan kun je je als aandeelhouder aanmelden via de website van Met Andere Ogen: https://www.aanpakmetandereogen.nl