LOB in coronatijden - update

Sinds maart 2020 delen we de belangrijkste informatie en tips over de gevolgen van de coronamaatregelen voor het vo en mbo. Ook dit schooljaar zullen we actuele informatie delen over begeleiding, aanmelddata, studiekeuze, examens en meer.

De berichtgeving tot de zomervakantie kun je hier en hier terugvinden. Voor algemene informatie met betrekking tot de maatregelen verwijzen we door naar de desbetreffende pagina's van de onderwijsorganisaties.

Update 28 januari
Lees hier de gezamenlijke oproep onderwijsorganisaties uitzondering avondklok voor examens en tentamens

Handreikingen Stage in coronatijd

In coronatijd is het vinden van stageplaatsen lastig. Dat is jammer, want het opdoen van ervaring (het exploreren) is cruciaal voor het opdoen van loopbaancompetenties en het voeren van de loopbaandialoog. Om de stage- en bpv-coördinatoren van alle scholen op weg te helpen zijn er handreikingen uitgebracht door Stichting Platforms vmbo (SPV), de MBO Raad en SBB.

  • Handreiking SPV (hieronder dan linkje naar de betreffende handreiking, zie bijlage)
  • Handreiking MBO/SBB (hieronder dan linkje naar de betreffende handreiking, zie bijlage)

Bron: Handreiking stage corona, Stichting Platforms vmbo & Handreiking beroepspraktijkvorming in tijden van corona, SBB en MBO Raad

Veelgestelde vragen

Op de website van de Rijksoverheid en op de sites van de VO Raad en MBO Raad vind je meer informatie over de gevolgen van het coronavirus op het onderwijs en wat dit betekent voor leerlingen, studenten, het onderwijs, examens etc. 

Hoe hebben jongeren het jaar 2020 beleefd?
Het jaar 2020 was voor iedereen een raar jaar. Ook voor jongeren. Podcast De Dag van NPO Radio 1 ging met studenten in gesprek om te kijken hoe zij dit jaar hebben beleefd. Student Bestuurskunde Charifa Soulami vertelt over de zorgen die zij en haar leeftijdsgenoten hebben over onder andere opleiding, stage en bijbaantjes die wegvallen. En hoe lastig het is om contacten te onderhouden en vriendschappen te sluiten in een tijd waarin je zo beperkt samen mag komen. Beluister hier de podcast. Bron: Aanpak 16-27

Open brief aan iedereen in het VO

Lees hier de open brief aan het gehele voortgezet onderwijs als een steuntje in de rug namens de AOB, CNV Onderwijs, FvOv, LAKS en Vo-raad.

Aanpassing centrale examens VO  in schooljaar 2020-2021

De centrale examens voor de algemeen vormende vakken kunnen dit schooljaar gespreid worden afgenomen. Ook krijgen leerlingen de mogelijkheid om een extra herkansing te doen. Om dit mogelijk te maken is – naast een volwaardig tweede tijdvak – een extra derde tijdvak op de school in het leven geroepen, direct voor de start van de zomervakantie. Dat staat in de brief die minister Slob op 16 december 2020 naar de Tweede Kamer stuurde.

Bron en meer info: https://www.vo-raad.nl/nieuws/besluit-centrale-examens-vraagt-om-extra-aandacht-voor-kansengelijkheid 


Aanpassing examinering praktijkvakken

De schoolsoorten, die praktijk- en beroepsgerichte vakken in het curriculum hebben, zoals het VMBO, Praktijkonderwijs en het VSO, staan in deze periode voor een extra uitdaging. Praktijk- en beroepsonderwijs vragen vaak juist nabijheid, en hebben ook vaak lokalen en roosters die zich niet makkelijk lenen voor anderhalve meter afstandsonderwijs. Het beroepsgerichte profielvak in het vmbo zal daarom dit jaar worden afgesloten met een schoolexamen in plaats van een centraal examen. Dat liet minister Slob op 20 november weten aan de Tweede Kamer. Zie ook het bericht van de VO-raad.  
Meer achtergrondinformatie lees je in het interview met Jan van Nierop, voorzitter van Stichting Platforms VMBO (SPV) dat vooraf ging aan dit besluit. Ook heeft hij een reactie gegeven op het uiteindelijke besluit. Dat is hier terug te lezen. 

 

JOB onderzoek naar gevolgen corona voor studenten

Eind oktober heeft het JOB een onderzoek naar buiten gebracht waarin aan mbo-studenten is gevraagd wat voor gevolgen corona heeft op hun onderwijs en hun dagelijks leven. Meer dan 2.000 studenten hebben aan dit onderzoek meegewerkt. Je kunt het onderzoek hier terug lezen.


Alternatief voor 5 vwo eindrapport cijferlijst in 2021

In plaats van een eindrapportcijferlijst van 5 vwo, genereren scholen in 6 vwo een gewaarmerkte cijferlijst met gemiddelde cijfers van de schoolexamens tot en met 15 januari 2021. Dit gebeurt per vak en wordt afgerond op 1 decimaal. De peildatum van 15 januari is gekozen omdat SE-cijfers op dat moment landelijk het meest synchroon kunnen worden opgeleverd. De VO-raad heeft met de VO scholen afgestemd dat de cijferlijsten op 15 januari 2021 zijn opgeleverd aan scholieren. De VO-raad realiseert zich dat het alternatief vraagt om een strakke planning van VO scholen. Studielink en DUO voorzien verder geen bezwaren ten aanzien van de alternatieve cijferlijst in de aanmeldprocedure. Met dit alternatief kunnen cijfers van scholieren zoveel mogelijk uniform en gelijk worden gewogen en is er nog een inhaal- en verbetermogelijkheid. Het alternatief geldt voor alle selectieve bacheloropleidingen ter vervanging van de 5 vwo eindrapportcijfers van scholieren uit het schooljaar 2019-2020. Bron: VO-raad en VSNU.


Nieuwe norm coronavirus in Arbocatalogus-VO gepubliceerd

Voion heeft in opdracht van de sociale partners, waaronder de FvOv (waarbij de NVS-NVL is aangesloten), een norm voor het coronavirus in de Arbocatalogus-VO ontwikkeld. In deze aanvulling op de huidige Arbocatalogus VO vinden scholen alle maatregelen die ze moeten nemen om blootstelling aan het coronavirus bij medewerkers, leerlingen en hun naasten te voorkomen.


Advies Onderwijsraad: ‘Vooruitzien voor jonge generaties’

De Onderwijsraad heeft de ministers van onderwijs advies gegeven hoe om te gaan met gevolgen van de coronacrisis. In het advies wordt geschreven dat door de noodmaatregelen en de gevolgen van de crisis jongeren kansen zien wegvallen om zich te ontwikkelen en op de arbeidsmarkt een plek te vinden. Juist nu moeten we goed oog houden voor de jongere generaties schrijft de raad. Jongeren verdie­nen het en onze samenleving vaart er wel bij als jongeren de toekomst vol hoop en mooie verwachtingen tegemoetzien. Volgens het rapport benadrukt de economische consequenties van de coronacrisis het belang van een leven lang ontwikkelen en moeten voorzieningen voor een leven lang ontwikkelen een permanent onderdeel zijn van ons onderwijsstelsel. Dit sluit aan bij onze visie op LOB ten behoeve van curriculum.nu. Het hele advies van de Onderwijsraad lees je hier.

Studiekeuzeproces online: wat kan wél?

 Handige websites voor LOB'ers:

 Om door te geven aan je leerlingen:

Veel open dagen gaan in verband met de coronamaatregelen helaas niet door. Voor alle mbo, hbo en wo-instellingen geldt: vragen stellen aan medewerkers/voorlichters van de opleiding kan altijd via de mail, telefonisch en/of op Instagram. Verschillende hogescholen en universiteiten bieden daarnaast de mogelijkheid om te chatten met studenten en organiseren een online open dag. Houd hiervoor de online open dagen en studiekeuze activiteiten van de  mbo' en hbo' in de gaten. Ook op KiesMBO en Studiekeuze123 staat hier veel actuele informatie. 

Webinar DUO

Het webinar voor de (ouders van de) examenleerlingen havo/vwo van schooljaar 2020/2021 bestaat uit twee onderdelen. In  het eerste webinar, dat plaatsvond op 1 oktober jl., is met name ingegaan op hoe studiefinanciering eruit ziet. Is het een gift of lening, over welke bedragen hebben we het en wat zijn de voorwaarden waaraan je moet voldoen. Daarnaast zal aandacht worden besteed aan specifieke aandachtsgebieden, zoals bijvoorbeeld: studiefinanciering voor een studie in het buitenland.

In het tweede webinar, dat waarschijnlijk in het voorjaar van 2021 wordt gehouden, zal de nadruk liggen op praktische zaken zoals het aanvragen van de studiefinanciering en het studentenreisproduct.

Aanmelden voor webinars van DUO kan via deze link
Via deze link kun je het webinar van 1 oktober 2020 terugkijken

Hermien Miltenburg  is  verbonden aan de Wageningen Universiteit en eigenaar van het blog: Studiekeuzekind. Dit blog is primair gericht op ouders maar zeker ook interessant voor decanen en studiekiezers. Miltenburg heeft verschillende blogs geschreven over corona en LOB en organiseert ook regelmatig webinars. Zo gaf zij in augustus het webinar Hoe kun je als ouder en leerling een studiekeuzeproces goed plannen? En in oktober organiseerde zij het webinar: Ontdekken waar je passie ligt. Beide webinars zijn terug te kijken via de links. Donderdag 28 januari en woensdag 10 februari organiseert Hermien wederom twee webinars.


Diverse handige websites:

Tussenjaar Kenniscentrum 
Peerpeer.nl
Student-swiper (Gelanceerd door de NOS)
Studievisie
Vraag het de student
Studiekeuzestress
Veelgestelde vragen van vo leerlingen op LAKS
Kijk voor vragen van mbo studenten op JOB
Kiezen in quarantaine

 

Interactie en ondersteuning

Hoe begeleid jij het keuzeproces in coronatijden?

Handige overzichten
De decanen van de Veluwse Onderwijsgroep, Anke KleinHulse en Inge van Dam, maakten overzichten met online activiteiten en handige websites die zij deelden met de decanenkring havo/vwo decanenkring Arnhem en omstreken. Deze kun je hier en hier downloaden. Heb jij of heeft jouw kring ook een dergelijk initiatief genomen? Laat het ons weten dan kunnen we het delen met onze collega's in het land. Samen weten we meer.

Deze pagina is verre van uitputtend. Laten we elkaar helpen en inspireren met tips en goede voorbeelden! Hoe begeleid jij het keuzeproces van je leerlingen en studenten in coronatijden? Waar loop jij tegenaan? Deel het op onze LinkedIn groep 'NVS-NVL Loopbaanontwikkeling en leerlingondersteuning'.

Kunnen wij jou als LOB'er nog ergens bij helpen? Laat het ons weten! Mail naar Sandra Mors via s.mors@nvs-nvl.nl