Ministers willen LOB nog steviger verankeren in het onderwijs

Op 26 februari jl. verscheen er een Kamerbrief over LOB van Minister Slob en minister Van Engelshoven. In deze brief wordt het belang van LOB benadrukt (zeker in deze corona-tijden). Ook worden er maatregelen aangekondigd om LOB nóg steviger te verankeren in het onderwijs. Zo krijgt LOB volgens de ministers ‘een nadrukkelijke en samenhangende plek in het bijgestelde curriculum van álle schoolsoorten en leerwegen in het vo’.  

Hoewel LOB aanvankelijk geen formele rol binnen het traject van curriculum.nu kreeg, hebben de NVS-NVL en VvSL zich vanaf het begin af aan in gezet om LOB alsnog op de kaart te krijgen. ‘Wij hebben de ontwikkelteams op verschillende manieren handreikingen gedaan om LOB in hun leergebieden te verweven. Ook hebben we de samenwerking gezocht met andere onderwijsorganisaties en gelobbyd richting de politiek’, vertelt Sandra Mors, die dit traject namens de NVS-NVL en VvSL trekt. ‘We zijn bijzonder verheugd dat onze inspanningen nu hun vruchten afwerpen en dat voor ons ook een rol wordt gezien in het ontwikkelwerk. Dat is een opsteker voor alle decanen in Nederland.’

Het ministerie wil daarnaast samen met het onderwijsveld de komende jaren met name nog sterker inzetten op professionalisering en borging. Uit de LOB monitor is gebleken dat daar nog ruimte is voor verbetering. De NVS-NVL is blij dat de ministers ook willen kijken naar de rol van lerarenopleidingen bij hierbij. De NVS-NVL biedt cursussen & trainingen voor iedereen die betrokken is bij LOB in de scholen. ‘Toch zouden we liever zien dat de lerarenopleidingen al meer aandacht zouden besteden aan LOB. Decanen zijn de afgelopen jaren steeds meer in de tweede lijn gekomen als de specialisten, maar mentoren zijn tegenwoordig degenen die LOB moeten uitvoeren en zijn daar vaak niet voldoende voor toegerust’.

Via deze link vind je de Kamerbrief over maaregelen loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB)