Jongerenmanifest Coalitie Y – naar een mooie toekomst

Deze week overhandigde Coalitie Y, een brede jongerenbeweging die gesteund wordt door politieke partijen en tal van (jongeren)organisaties, een tien punten tellend manifest aan premier Mark Rutte.  

Met het manifest willen zij o.a. het leenstel aanpakken, de prestatiedruk in het onderwijs verlagen en zorgen dat elke jongere in het vo en mbo zeker is van een kwalitatief goede stageplaats. De NVS-NVL draagt dit initiatief vanwege de genoemde punten een warm hart toe. 

Jongeren onder druk

Bij het tv-programma De Wereld Draait Door schetste Jurgen van der Hel (voorzitter van JOB MBO en derdejaars mbo-student) afgelopen maandag hoe de stapeling van beleidsmaatregelen hem als jongere benadeelt. Hij heeft het gevoel dat hij wordt gepusht tot een keuze tussen de arbeidsmarkt opgaan met een diploma dat door de maatschappij niet op waarde wordt geschat (met als gevolg eindeloos in flexibele contracten terecht te komen en daardoor ook geen huis te kunnen kopen), ofwel starten aan een hbo-opleiding in de wetenschap dat hij zich daarmee 4 tot 6 jaar in de schulden steekt (waardoor hij ook geen huis kan kopen). Dat het leenstelsel niet heeft geleid tot de beloofde investeringen in de kwaliteit van (hoger) onderwijs wordt haarfijn uitgelegd in dit filmpje van NOS op 3 van NOS op 3.

Kansengelijkheid en goede begeleiding

Als vereniging van begeleiders in het vo en mbo zien ook wij dat jongeren gebukt gaan onder keuzestress, prestatiedruk en kansenongelijkheid. De gevolgen hiervan zien we terug in de toename van het aantal burn-outs onder jongeren en de groei van thuiszitters. Wij vinden dat alle jongeren recht hebben op gelijke kansen en een eerlijke start richting hun toekomst. Goede begeleiding van jongeren hierbij is essentieel. Dat lukt alleen als het onderwijs daar goed op is toegerust en de juiste randvoorwaarden aanwezig zijn.

Manifest

Wil je het manifest ook tekenen? Dat kan hier:

coalitie-y.nl/onderteken-het-manifest