Het nieuwe onderwijscurriculum: voldoende LOB?

Zit LOB voldoende verweven in het nieuwe onderwijscurriculum? Als het aan ons ligt wel. We vragen bevlogen en kritische decanen om met ons mee te denken.

We zijn momenteel aanbeland bij de laatste consultatiefase binnen curriculum.nu, waarbinnen het curriculum van ons onderwijs wordt herzien. De NVS-NVL heeft bij aanvang van curriculum.nu, samen met de VvSL, de ontwikkelteams van de leergebieden handvatten geboden voor het integreren van LOB in de bouwstenen van hun leergebied (bekijk daarvoor ons LOB-visiedocument in pdf). Daarnaast hebben wij de teams meerdere malen voorzien van feedback op de ontwikkelde visies en bouwstenen.

Zie jij in de eindvoorstellen LOB voldoende terug?

De voorstellen voor de herziening van de landelijke kerndoelen en eindtermen voor het onderwijs (po en vo) zijn in te zien op www.curriculum.nu. De laatste consultatiefase duurt tot en met 11 augustus.

We horen graag van bevlogen decanen en LOB’ers uit ons netwerk hoe zij aankijken tegen de herziening van het landelijke onderwijscurriculum en de verweving van LOB door dat curriculum.

Laat het ons als beleidsmedewerkers LOB van de NVS-NVL weten via s.mors@nvs-nvl.nl en/of m.drenth@nvs-nvl.nl. Als je voor 1 juli reageert, verwerken we jouw mening in onze feedback. Je kunt ook voor 11 augustus individueel en rechtstreeks reageren op www.curriculum.nu.

Bedankt voor je inzet!

Sandra Mors, beleidsmedewerker LOB
Marc Drenth, beleidsmedewerker LOB