Help mee: Evaluerende enquête over de Wet Verplichte Meldcode

Werk je met de verplichte en verbeterde Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld? Of zou je ermee kunnen werken, maar doe je dat nog niet? Doe mee aan de evaluerende enquête die in opdracht van het ministerie van VWS wordt uitgevoerd.

Onderzoeksbureau Pro-Facto evalueert in opdracht van ZonMw (ministerie van VWS) de Wet Verplichte Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld. Onderdeel van deze evaluatie is een enquête onder gebruikers en organisaties. In de evaluatie wordt gekeken in hoeverre de Meldcode professionals ondersteunt en tto actie stimuleert, zodat er sneller en adequater hulp kan worden geboden bij signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling.

Klik hier om direct naar de enquête te gaan 

Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 15 minuten. Deelname aan het onderzoek is geheel vrijwillig. De gegevens zullen zorgvuldig behandeld worden en anoniem verwerkt worden in een onderzoeksrapport.

Vragen?

Als je vragen hebt, kun je contact opnemen met Bieuwe Geertsema (geertsema@pro-facto.nl) of Nicolette Woestenburg (woestenburg@pro-facto.nl). Beide zijn telefonisch bereikbaar op 050-3139853.

Meer informatie over de Meldcode

Meer informatie over de Meldcode vind je hier. Daarnaast lees je ons magazine Veilig, dat wij samen met Augeo en het NJi hebben gemaakt, op de website www.veiligmetdemeldcode.nl